Відкрита лекція доц.Марущак В.С.

23.05.2018 р. відбулася відкрита лекція, яку провела  доцент кафедри початкової освіти Марущак В.С. на тему «Складне речення» з дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» для студентів 1 курсу спеціальності «Початкова освіта».

Викладач продемонструвала майстерне володіння методикою викладання та змістом лекції, яка характеризувалася: високим рівнем науковості та відповідністю сучасному рівню розвитку науки, логічністю, послідовністю, та  професійно-педагогічною спрямованістю. Проблемний виклад матеріалу та використання інтерактивних методів сприяло активності студентів протягом заняття,  розвитку їх навичок синтаксичного аналізу складного речення, уміння співставляти, аналізувати, робити висновки.

Доцент Марущак В. С. виховувала у студентів зацікавленість, розвивала їх мовлення. Студенти активно працювали на занятті:  ознайомилися з працями українських мовознавців з синтаксису складного речення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *