Відкрита лекція доц.Казанжи О.В.

 1 листопада 2018 р. відбулася відкрита лекція доктора філософії в галузі освіти, доцента кафедри початкової освіти Казанжи О.В. для магістрів 548 групи з дисципліни «Формування медіакультури вчителя початкової школи». Тема лекції  «Маніпуляція свідомістю». Мета заняття: дати визначення поняттю «маніпуляція», розкрити основні ознаки маніпуляції, визначити й проаналізувати засоби, прийоми й семантику маніпуляції свідомістю, а також визначити місце ЗМІ у проблемі маніпулювання особистістю; формувати такі компетентності, як: здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й використання інформації для адресата; здатність в умовах розвитку науки та змінюваної соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та методів роботи, здатність бути гідною особистістю.

Викладач продемонструвала майстерне володіння методикою викладання та змістом лекції, яка характеризувалася: високим рівнем науковості та відповідністю сучасному рівню розвитку науки, логічністю, послідовністю, та  професійно-педагогічною спрямованістю.

Прес-центр факультету дошкільної та початкової освіти

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *