Відкрита лекція доц.Білявської Т.М.

28 лютого 2019 року на факультеті дошкільної та початкової освіти доцент кафедри початкової освіти Білявська Т.М. провела відкриту лекцію з дисципліни «Методика навчання української мови, літературного читання» Тема заняття: «Методика вивчення елементів лексикології в початковій школі». Студенти ознайомилися з науковими засадами вивчення лексикології в початковій школі, з науковою літературою та лексикографічними джерелами щодо теми лекції, з такими ключовими поняттями як лексика, лексикологія, словникова робота в початковій школі, напрями словникової роботи, способи семантизації слів, види вправ з лексики.

Лекція характеризувалася: високим рівнем науковості та відповідністю сучасному рівню розвитку науки, логічністю, послідовністю, та  професійно-педагогічною спрямованістю. Проблемний виклад матеріалу та використання інтерактивних методів (метод проектів, «асоціативний кущ»), сприяло активності студентів протягом заняття,  розвитку їх аналітичного мислення, уміння зіставляти, аналізувати, робити висновки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *