К-ра педагогіки та дитячої психології

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПтДП

2. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ПтДП

3. ЗАКРІПЛЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА КАФЕДРОЮ

РАПОРТ-НА-ЗАКРІПЛЕННЯ-ДИСЦИПЛІН-2017-2018-Н.Р.-13.09.17

4. ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ

5. ГРАФІК ВІДКРИТИХ ПАР ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ПАР

6. ТЕМАТИКА МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ КАФЕДРИ

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ НА 2017-2018 н.р.

 

 

 «Якщо педагогіку можна порівнювати з майстернею,      

де творяться складні прилади, — то психологія в цій

майстерні — найскладніші інструменти. Не буде

інструментів, або вони стануть неточними — від

майстерні залишаться одні стіни».

                                                                                             Василь Олександрович Сухомлинський

 

 Кафедра педагогіки та дитячої психології
каб. 01.407,  корпус № 1, 4-й поверх
Адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24

 Електронна адреса:

kptzp407@ukr.net

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Місія кафедри:

 • підготовка компетентних фахівців, що мають лідерські і високоморальні якості, є конкурентноздатними на ринку праці та спроможні до ефективної участі у взаємодії в професійному, корпоративному та суспільному середовищі;
 • проведення фундаментальних та прикладних досліджень з психології та педагогіки, впровадження їх у навчальний процес;
 • виховання інтелектуальної, духовно багатої студентської молоді, яка буде в майбутньому здатною розкрити свій творчий потенціал.

Завдання:

 • забезпечення організаційно-педагогічних умов для розвитку творчого потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (аспірантура);
 • забезпечення якості та функціональності педагогічної підтримки майбутніх фахівців;
 • розроблення навчально-методичних комплексів із педагогічних дисциплін з урахуванням інтеграції змісту та диференціації педагогічних спеціальностей;
 • формування особистісно-професійної готовності студентів до науково-педагогічної діяльності;
 • налагодження міжнародних зв’язків;
 • просвітницька діяльність.

Завідувач кафедри — Хайруддінов Мухіддін Аіддінович,  доктор педагогічних наук, професор. Закінчив Ферганський державний університет, 1978 р., спеціальність: «Історія», кваліфікація: «Вчитель історії в середній школі».

Професор кафедри інклюзивної педагогіки та андрагогіки 12 ПР

№ 008688 від 31 травня 2013 року.

Доктор педагогічних наук, дисертація з теми «Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу» за спецільністю 13.00.01. — з теорії і історії педагогіки.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 43 роки.

Науково-дослідну і навчальну діяльність здійснює висококваліфікований колектив, у складі кафедри:

професор: Хайруддінов Мухіддін Аіддінович;

доценти: Вдовиченко Раїса Петрівна,

Михальченко Наталія Вячеславівна,

Олексюк Оксана Євгенівна,

Бабаян Юлія Олександрівна,

Шапошникова Юлія Геннадієвна,

Наточій Анатолій Миколайович,

доцент кафедри: Дрозд Олена Володимирівна,

викладач: Рєпка Аліна Олександрівна,

лаборант: Ганжела Євгенія Павлівна.

Кафедра підтримує навчальні та наукові зв’язки з провідними установами України: Інститут проблем виховання НАПН України, Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського, Черкаським національним університетом  імені Б. Хмельницького, Рівненським державним університетом,

Херсонським державним університетом.
Викладачі  кафедри працюють над загальноуніверситетською темою: «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету».

Керівник НДР: Академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д.

Членами кафедри цілеспрямовано проводиться наукова студентська робота. Автори кращих наукових розробок беруть участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах.

 • До наукового та навчально-методичного доробку кафедри педагогіки та дитячої психології можна віднести праці:
 • Хайруддінов М.А. – навчальний посібник «Етнопедагогіка в управлінні сучасної кримськотатарської школи».
 • Михальченко Н.В. — 2 навчально-методичних посібника («Психологічні особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці» Частина 1. Частина 2. ), монографія („Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці”), методичні рекомендації, методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів з  дисциплін та ін.
 • Бабаян Ю.О. — 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».
 • Дрозд О.В. — співавтор навчально-методичних посібників: «Психолого-педагогічні засади виявлення та розвитку обдарованості», «Університетські студії».
 • Олексюк О.Є. – 1 навчально-методичний посібник «Психологія загальна», 1 — навчальний посібник «Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства», курс лекцій «Теорія виховання».
 • Наточій А.М. – 1 навчально-методичний посібник: «Соціально-педагогічна реабілітація вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів»,
 • практично-орієнтовний навчально-методичний посібник «Підлітки».
 • Шапошникова Ю.Г. — 2 навчально-методичних посібника з Грифом МОН: «Розвиток рефлексивної сфери практикуючого психолога на етапі професійної підготовки» та «Лекції з педагогічної психології.
 • Рєпка А.О. – 1 методичних рекомендацій «Основи геронтопсихології».

Основні результати наукової роботи викладачів представлено  у  понад 347 публікаціях, серед яких більше 298 статей, 8 методичних розробок, 11 навчально-методичній посібник,   3 монографії.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, регіональних науково-практичних семінарах та конференціях.