Деканат

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Положення про факультет 2017-2018

2. ПЛАН РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ 2018-2019 р.

Регламент роботи факультету 2018-19

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НА 2018-2019 н.р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ НА 2018-2019 н.р

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ НМК на 2018-2019 н.р

3. ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Поясн.записка до навчального плану магістр 2017

5.РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕКТОРСЬКИХ РОБІТ

Рейтингова відомість Дошкільна освіта

Рейтингова відомість Початкова освіта

рейтинг загальний

рейтинг бюджет

6. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ДО 2020 Р.

КОНЦЕПЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

7. ІНФОРМАЦІЯ ДЕКАНАТУ

ЗВІТ ДЕКАНА ПРО РОБОТУ ФАКУЛЬТЕТУ за 17-18 н.р

н 166 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ