Склад кафедри (ДО)

Степанова Тетяна Михайлівна

Декан факультету педагогічної та соціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

сторінка НПП Степанової Т.М.

Голова спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01  Державного закладу «Південноукраїнський  національний  педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», розробник Стандартів вищої освіти України зі  спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, лауреат Державної премії України з номінації  «Дошкільна та позашкільна освіта». Очолює факультет із 2012 року. Здійснює керівництво науково-дослідними роботами молодих науковців. Має понад 150 публікацій, серед яких 8 монографій і 6 навчально-методичних посібників. Тетяна Михайлівна – головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник  МНУ імені В.О Сухомлинського. Педагогічні науки». 

 

Атаманчук Юрій Миколайович

сторінка НПП – Атаманчук Ю.М

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогальська Надія Василівна 

сторінка НПП Рогальської Н.В.

               Кандидат педагогічних наук, професор.  Педагогічний стаж –  48 років, з яких у закладах вищої освіти – 18 років. Авторка понад 80 наукових праць та навчально-методичних посібників: «Педагогіка дітей раннього віку», «Педагогічний супровід наукової діяльності студентів», «Розвиток надбань  української народної етнопедагогіки та їх використання в сучасному закладі дошкільної освіти». Коло наукових інтересів: традиції українського дитинознавства як засіб первинної соціалізації особистості; використання надбань  української народної етнопедагогіки у практиці  сучасних закладів дошкільної освіти;  проблеми професійної підготовки магістрів дошкільної освіти у контексті компетентнісного підходу. Відмінник народної освіти, нагороджена  нагрудним знаком «Софія Русова».

 

 

 

Трифонова Олена Сергіївна

сторінка НПП Трифонової О.С.

Професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
Керівник науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади формування
готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі».
Авторка понад 140 наукових праць. Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій  зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

 

              

 

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна

сторінка НПП Рогальська-Яблонська І.П.

доктор педагогічних наук (2009), професор (2011).

Стаж роботи: загальний – 30 років, науково-педагогічний – 20 років.

Освіта – Уманський державний педагогічний інститут імені П.Тичини (1993-1997 рр.).  Педагогічний факультет. Кваліфікація: «викладач педагогіки та психології».  Докторантура Уманського державного педагогічного університету  імені П.Тичини (2004 – 2007 р.р.) за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. У 2009 році захистила докторську дисертацію у спеціалізовані вченій раді Луганського національного університету імені Т.Шевченка зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Тема дисертації: «Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві». Присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Соціалізація особистості», «Соціальна педагогіка», «Соціальна психологія», «Психологія девіантної поведінки», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки», «Актуальні проблеми  сучасного дитинства».

Коло наукових інтересів: соціалізація особистості, дитинство в сучасному соціумі, дитяча та молодіжна субкультура як чинник соціалізації особистості, особливості соціального становлення особистості в різних умовах життєдіяльності. 

Автор понад 100 наукових праць у галузі соціальної педагогіки, теорії та методики виховання та соціалізації дітей, підготовки майбутніх фахівців, зайнятих у сфері соціально-педагогічної роботи, найвагомішими серед яких є монографії: «Соціалізація дітей у навчально-виховних комплексах “Дошкільний навчальний заклад – школа”» (2004), «Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід» (2009) «Соціалізація та виховання дітей дошкільного віку: теоретичні аспекти та методичний супровід» (2013), «Соціалізація особистості у сучасному соціокультурному середовищі: гендерний аспект» (2019).

Член спеціалізованої вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Керівник наукової школи «Педагогіка соціалізації дітей і молоді», інтереси науковців якої спрямовані на дослідження актуальних проблем за науковими напрямами: соціальна педагогіка, дошкільна освіта та теорія і методика професійної освіти. Під керівництвом І. П. Рогальської-Яблонської захищено 15 кандидатських і 4 докторських дисертації.

Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2015).

Контактна інформація: Електронна адреса: inna 2710um@gmail.com

 

Соколовська Олександра Семенівна

сторінка НПП Соколовської О.С.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент, кафедри дошкільної освіти.  Автор понад 200 публікцій науково-методичного спрямування.   Член НМК фахівців, додатково залучених до розробки стандартів вищої освіти України зі  спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти; член спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій  зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Відмінник освіти України», нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»,  грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

 

Лісовська Тетяна Адамівна

сторінка НПП Лісовської Т.А.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти.  Автор понад 70 наукових праць у галузі дошкільної освіти.  Здійснює керівництво науково-дослідними роботами студентів, які є переможцями  Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.  Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Облдержадміністрації за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

 

 

 

 

 

Курчатова Анжеліка Віталіївна

сторінка НПП Курчатової А.В.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти. Авторка низки наукових публікацій, присвячених проблемам  морального виховання дітей дошкільного віку та роботі закладів дошкільної освіти з батькми. Керує науковим гуртком студентів «Педагогічна творчість майбутнього вихователя».

 

 

 

 

           

Тесленко Світлана Олегівна

сторінка НПП Тесленко С.О.

Доктор філософії в галузі освіти, викладач кафедри дошкільної освіти із 2012 року.  Тема дисертаційного дослідження: «Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності». Автор 23 одноосібних наукових працях, з них: 9 статей у фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних періодичних виданнях, 8 тезах апробаційного характеру (з них 2 – у виданнях іноземних держав), 1 навчально-методичний посібник, 2 – розділи у колективній монографії.