Склад кафедри (ДО)

Степанова Тетяна Михайлівна

Декан факультету педагогічної та соціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

сторінка НПП Степанової Т.М.

Голова спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01  Державного закладу «Південноукраїнський  національний  педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», розробник Стандартів вищої освіти України зі  спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, лауреат Державної премії України з номінації  «Дошкільна та позашкільна освіта». Очолює факультет із 2012 року. Здійснює керівництво науково-дослідними роботами молодих науковців. Має понад 150 публікацій, серед яких 8 монографій і 6 навчально-методичних посібників. Тетяна Михайлівна – головний редактор збірника наукових праць «Науковий вісник  МНУ імені В.О Сухомлинського. Педагогічні науки». 

 

Рогальська Надія Василівна 

сторінка НПП Рогальської Н.В.

                  Завідувач кафедри дошкільної освіти,   кандидат педагогічних наук, професор.  Педагогічний стаж –  48 років, з яких у закладах вищої освіти – 18 років. Авторка понад 80 наукових праць та навчально-методичних посібників: «Педагогіка дітей раннього віку», «Педагогічний супровід наукової діяльності студентів», «Розвиток надбань  української народної етнопедагогіки та їх використання в сучасному закладі дошкільної освіти». Коло наукових інтересів: традиції українського дитинознавства як засіб первинної соціалізації особистості; використання надбань  української народної етнопедагогіки у практиці  сучасних закладів дошкільної освіти;  проблеми професійної підготовки магістрів дошкільної освіти у контексті компетентнісного підходу. Відмінник народної освіти, нагороджена  нагрудним знаком «Софія Русова».

 

 

 

 

Трифонова Олена Сергіївна

сторінка НПП Трифонової О.С.

Професор кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
Керівник науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади формування
готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі».
Авторка понад 140 наукових праць. Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій  зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

 

              

 

Соколовська Олександра Семенівна

сторінка НПП Соколовської О.С.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент, кафедри дошкільної освіти.  Автор понад 200 публікцій науково-методичного спрямування.   Член НМК фахівців, додатково залучених до розробки стандартів вищої освіти України зі  спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти; член спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій  зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Відмінник освіти України», нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»,  грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

 

Лісовська Тетяна Адамівна

сторінка НПП Лісовської Т.А.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти.  Автор понад 70 наукових праць у галузі дошкільної освіти.  Здійснює керівництво науково-дослідними роботами студентів, які є переможцями  Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.  Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Облдержадміністрації за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

 

 

 

 

 

Курчатова Анжеліка Віталіївна

сторінка НПП Курчатової А.В.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти. Авторка низки наукових публікацій, присвячених проблемам  морального виховання дітей дошкільного віку та роботі закладів дошкільної освіти з батькми. Керує науковим гуртком студентів «Педагогічна творчість майбутнього вихователя».

 

 

 

 

           

Тесленко Світлана Олегівна

сторінка НПП Тесленко С.О.

Викладач кафедри дошкільної освіти із 2012 року.  Працює над дисертаційним дослідженням  із  теми: «Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності». Автор 23 одноосібних наукових працях, з них: 9 статей у фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних періодичних виданнях, 8 тезах апробаційного характеру (з них 2 – у виданнях іноземних держав), 1 навчально-методичний посібник, 2 – розділи у колективній монографії. 

 

 

                                                                                                                

 

   

Супрунова Ольга Олегівна

сторінка НПП Супрунової О.О.

Викладач кафедри дошкільної освіти. У 2020 році вступила до аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  Коло наукових інтересів: естетичне   виховання:   історичний аспект.