Склад кафедри (ПтДП)

Склад викладачів  кафедри педагогіки та дитячої психології

  1. Хайруддінов Мухіддін Айіддінович — доктор педагогічних наук, професор
  2. Вдовиченко Раїса Петрівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  3. Олексюк Оксана Євгенівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент
  4. Михальченко Наталія Вячеславівна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  5. Рєпка Аліна Олександрівна — викладач
  6. Шапошнікова Юлія Геннадіївна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  7. Дрозд Олена Володимирівна — доктор філософії в галузі освіти, старший викладач.
  8. Бабаян Юлія Олександрівна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  9. Наточій Анатолій Миколайович — доктор філософії в галузі освіти, доцент.

Хайруддінов Мухіддін Айіддінович

доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри педагогіки та дитячої психології.

Закінчив Ферганський державний університет, 1978 р., спеціальність: «Історія», кваліфікація: «вчитель історії в середній школі».

Професор кафедри інклюзивної педагогіки та андрагогіки 12 ПР № 008688 від 31 травня 2013 року.

Доктор педагогічних наук, дисертація з теми «Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу» за спецільністю 13.00.01. — з теорії і історії педагогіки.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 43 роки.

 

Олексюк Оксана Євгенівна,

 кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки та  дитячої психології.

Коло наукових інтересів – формування професійно успішної особистості, розвиток лідерських якостей у студентів, патріотичне виховання студентської молоді. Пройшла підвищення кваліфікації за експериментальною програмою Інституту проблем виховання НАПН України та має посвідчення державного зразка Тренера з патріотичного виховання.

Координує діяльність громадської організації професійного спрямування «Асоціація «Педагогічна ініціатива»».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

 

 Михальченко Наталія Вячеславівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки  та дитячої  психології МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж 22 роки. У вищих навчальних закладах — 15 років: з 2002 року до теперішнього часу. Педагогічну діяльність розпочинала вчителем початкових класів, згодом працювала заступником директора школи, інспектором управління освіти, державним службовцем. В вищому навчальному закладі працювала на посадах викладача,  завідувача кафедри  психології та директора інституту.

Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 87 праць, у тому числі – 2 навчально-методичних  посібника («Психологічні особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці» Частина 1. Частина 2. ), монографія („Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці”), методичні рекомендації, методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів з  дисциплін та ін.

2007 рік – захист кандидатської дисертації.

2011 рік – отримано вчене звання доцента кафедри психології.

Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Психологія»: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Загальна психологія», «Геронтопсихологія»,  2 авторські спецкурси з фахової підготовки з урахуванням наявних спеціалізації «Психологія успіху», «Особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів». Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»: «Психотерапія з психокорекційною роботою», «Сімейне виховання», «Патопсихологія та психологічне консультування», «Вікова психологія». Вперше розроблена програма «Національно-патріотичне виховання в закладах освіти».

Коло наукових інтересів вченої: спеціалізується на вивченні вікової та педагогічної психології. Займається проблемою розвитку та формування патріотичної рефлексії  особистості в онтогенетичній розгортці, зокрема розробкою  моделі патріотичної рефлексії особистості. Основний акцент  на змісті національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Має нагороди від управління освіти Первомайської міської ради, від виконавчого комітету Первомайської міської ради, від  Первомайської міської ради, від управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, від Миколаївської обласної державної адміністрації, від Миколаївської обласної ради.

 

Рєпка Аліна Олександрівна

викладач  кафедри педагогіки та дитячої психології, з 2009 року аспірант  інституту психології ім Г.С. Костюка НАПН України, тема: «Cтавлення до інтелектуальної власності як чинник економічної соціалізації молодих науковців».

Автор понад 10 фахових публікацій, 1 методичних рекомендацій «Основи геронтопсихології».

 

Наукові інтереси  ‑ дослідження проявів пізнавальних потреб, що забезпечують спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності, гендерна психологія, особливості психологічної готовності студентів до навчання, виховання почуття патріотизму серед студентської молоді.

 

 

 

 

 

 

Шапошникова Юлія Геннадіївна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та дитячої психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Виконання наукових досліджень: участь у кафедральній темі НДР “Професійна підготовка педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях”.

Сфера наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, професійне самовизначення старшокласників.

Автор 20 наукових праць у фахових виданнях, 2 навчально-методичних посібника з Грифом МОН: «Розвиток рефлексивної сфери практикуючого психолога на етапі професійної підготовки» (2012 р.) та «Лекції з педагогічної психології (2014 р.). Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та круглих столах з психології.

Викладацька діяльність спрямована на методичній, науковій та організаційно-виховній роботі згідно кредитно-трансферної системи з урахуванням інноваційних технологій освітнього середовища.

Велику роботу присвячує поза навчальному часу з абітурієнтами та студентами: залучення студентів до участі у семінарах,  загальноуніверситетських заходах. Приділяє увагу розвитку рефлексії, тому що саме активна рефлексія дає змогу зробити професійне становлення активним, творчим і особистісно-значущим процесом.

Підвищення кваліфікації: фахове стажування у лабораторії психології навчання імені В. О. Синиці, інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (2014 р.).

 

 

 

 

                       Дрозд Олена Володимирівна

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри.  Педагогічний стаж роботи у вищій школі 13 років.

Автор 25 наукових статей, співавтор навчально-методичних посібників: «Психолого-педагогічні засади виявлення та розвитку обдарованості», «Університетські студії». Співавтор колективної монографії: «Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету».

У 2015 захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільних навчальних закладів» (13.00.07 – теорія та методика виховання).

Розробила та удосконалила навчальні курси «Етнопсихологія», «Логопсихологія», «Психологія», «Педагогіка».

Має державні нагороди:  диплом Міністерства освіти і науки України за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки, диплом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна», диплом департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації за участь у конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області 2014 року у номінації «Педагогічні науки».

Коло наукових інтересів – духовно-моральне виховання особистості. Захоплюється художньою літературою, психологією, поезією, з дитинства пише вірші, поеми.

Готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з педагогіки, виконує обов’язки відповідальної за профорієнтаційну роботу на факультеті, бере участь у виставках і «Ярмарках учбових професій», регулярно проводить круглі столи для студентів університету: «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Народ мій є…», «Національна самосвідомість: міф, чи реальність?» тощо. Раз на рік проводить Фестиваль національних культур на факультеті дошкільної та початкової освіти.

 

 

 

Бабаян Юлія Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і дитячої психології МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Науково-педагогічний стаж 20 років. У вищих навчальних закладах (19 років – з 1994 року до т/ч).

В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за напрямком 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології Сфера наукових інтересів – розвиток рефлексивної компетентності особистості, патріотичне виховання студентської молоді.

Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта»: «Соціальна психологія з історією психології», «Практична психологія», «Психологія загальна, вікова і педагогічна з психодіагностикою».

Автор та співавтор понад 55 фахових публікацій, 2 монографій та 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти  групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».

Наточій Анатолій Миколайович

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та дитячої  психології.

Миколаївський державний педагогічний інститут

ім. В.Г.Бєлінського, 1972р., спеціальність: «Фізика, математика»; кваліфікація: вчитель фізики і математики. Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993 рік, спецфакультет за спеціальністю: «Практична психологія в системі освіти»,кваліфікація: практичний психолог в системі освіти

Кандидат педагогічний наук, доцент,  дисертація з теми «Організація реабілітаційно-виховного процесу у санаторній школі-інтернаті» за спеціальністю 13.00.01 – з  теорії і історії педагогіки;

Атестат доцента. Доцент кафедри педагогіки ДЦ № 003311, 2001р. від 18 жовтня 2001 року.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 40 років.

 

Вдовиченко Раїса Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність: «французька мова», кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та  історія педагогіки. Тема дисертації «Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2006 р.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: педагогіка, формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах ВНЗ.

Нагороди: Заслужений працівник освіти України, нагру́дний знак «Васи́ль Сухомли́нський».

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 45 років.

 

 

Ганжела Євгенія Павлівна — лаборант кафедри педагогіки та дитячої психології. Студентка 7 курсу магістратури  спеціальності «Початкова освіта».
Автор чотирьох наукових публікацій.

 

Дрозд Олена  Володимирівна,

доцент кафедри педагогіки та

дитячої психології

 

          В калейдоскопі кафедрального життя

          Яскраві образи і незабутні дати.

          Минулому не буде забуття,

          Якщо у пам’яті події освіжати.

          Наш колектив, немов коштовний сплав,

          Єдиним цілим став, і заблищав!

          Бо щедрий внесок робить кожен з нас

          В скарбницю мудрості, майстерності для вас.

          На кафедрі вам є чому повчитись:

          Бо кожен викладач тут – фахівець.

          Навчать у психіці дитячій розумітись,

          Дібрати ключики від крихітних сердець.

          Пробуджуємо потяг до науки,

          Знаходимо гармонію думок.

          І міцно так тримаючись за руки,

          Йдемо вперед, крізь терни до зірок.

          Тож зазирніть у наш калейдоскоп,

          Погляньте на усі коштовні грані.