Склад кафедри (ПтДП)

Склад викладачів  кафедри педагогіки та дитячої психології

  1. Хайруддінов Мухіддін Айіддінович — доктор педагогічних наук, професор
  2. Вдовиченко Раїса Петрівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
  3. Олексюк Оксана Євгенівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент
  4. Михальченко Наталія Вячеславівна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  5. Рєпка Аліна Олександрівна — викладач
  6. Шапошнікова Юлія Геннадіївна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  7. Карсканова Світлана Вікторівна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  8. Дрозд Олена Володимирівна — доктор філософії в галузі освіти, старший викладач.
  9. Бабаян Юлія Олександрівна — доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
  10. Надточій Анатолій Миколайович — доктор філософії в галузі освіти, доцент.

Хайруддінов Мухіддін Айіддінович

доктор педагогічних наук, професор,  зав. кафедри педагогіки та дитячої психології.

Закінчив Ферганський державний університет, 1978 р., спеціальність: «Історія», кваліфікація: «вчитель історії в середній школі».

Професор кафедри інклюзивної педагогіки та андрагогіки 12 ПР № 008688 від 31 травня 2013 року.

Доктор педагогічних наук, дисертація з теми «Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу» за спецільністю 13.00.01. — з теорії і історії педагогіки.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 43 роки.

 

Олексюк Оксана Євгенівна,

доцент кафедри педагогіки та дитячої психології, доктор філософії в галузі освіти.

Коло наукових інтересів – формування професійно успішної особистості, розвиток лідерських якостей у студентів, патріотичне виховання студентської молоді.

Пройшла підвищення кваліфікації за експериментальною програмою Інституту проблем виховання НАПН України та має посвідчення державного зразка Тренера з патріотичного виховання.

Координує діяльність громадської організації професійного спрямування «Асоціація «Педагогічна ініціатива».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 

 Михальченко Наталія Вячеславівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки  та дитячої  психології МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Захистила кандидатську дисертацію на тему „Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці” (Спеціалізована Вчена рада Д.26.053.10  при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, м. Київ).  Рішенням Президії Вищої атестаційної комісії України від 12 квітня 2007 року (протокол № 49-06/4) на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності „Педагогічна та вікова психологія”. А рішенням атестаційної колегії МОН України 14 квітня 2011 року (протокол №2/83-Д) було присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Спеціалізується на вивченні вікової та педагогічної психології. Займається проблемою розвитку та формування патріотичної рефлексії  особистості в онтогенетичній розгортці. За результатами дослідження в 2008 році підготовлено та надруковано  монографію „Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці”. В науковому доробку автора —   85 публікацій, з них 49 наукового та 36 навчально-методичного характеру.

Педагогічну діяльність розпочала вчителем початкових класів, згодом працювала заступником директора школи, інспектором управління освіти, державним службовцем. Трудовий шлях в вищому навчальному закладі  розпочала викладачем, працювала завідувачем кафедри психології та багато років очолювала інститут.  В методичному арсеналі викладача — ділові та рольові ігри, психотренінги, семінари, круглі столи, евристичні бесіди,  відкриті діалоги тощо.

Наталія Вячеславіна приймала активну  участь в  різноманітних громадських організаціях, була  членом громадської редколегії при комунальному підприємстві «Редакція міської газети «Вісник Первомайська»; членом координаційної методичної ради з правової освіти населення; членом  організаційного комітету з відзначення 75-річчя від дня утворення Миколаївської області; членом робочої групи з питань освіти і науки громадської гуманітарної ради при виконавчому комітеті Первомайської міської ради; членом робочої групи з питань охорони здоров’я та екологічної безпеки громадської гуманітарної ради при   виконавчому комітеті Первомайської міської ради; членом робочої групи щодо опрацювання заходів з об’єднання Первомайської міської багатопрофільної лікарні як першого етапу створення госпітального округу; членом батьківської ради навчально-виховного комплексу «ЗОШ №15-колегіум»;  членом постійної комісії міської ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства тощо. Була обрана депутатом Первомайської міської ради VІ скликання  в Миколаївській області.

 

Рєпка Аліна Олександрівна

викладач  кафедри педагогіки та дитячої психології, з 2009 року аспірант  інституту психології ім Г.С. Костюка НАПН України, тема: «Cтавлення до інтелектуальної власності як чинник економічної соціалізації молодих науковців».

Автор понад 10 фахових публікацій, 1 методичних рекомендацій «Основи геронтопсихології».

 

Наукові інтереси  ‑ дослідження проявів пізнавальних потреб, що забезпечують спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності, гендерна психологія, особливості психологічної готовності студентів до навчання, виховання почуття патріотизму серед студентської молоді.

 

 

Шапошникова Юлія Геннадіївна

доктор філос. в галузі соц. та повед. наук, доцент кафедри педагогіки та дитячої психології.

Закінчила ПВ 646257  від 28 червня 1986 р. Миколаївський державний інститут імені В. Г. Бєлінського. 6.040201 «вчитель математики».

Кандидат психологічних наук ДК № 050040 Спеціалізована вчена рада Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України 3 грудня 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Психологічні особливості рефлексивних компонентів у професійному становленні практичного психолога»

Атестат доцента. Доцент кафедри загальної і вікової психології 12ДЦ № 024137 від  09 листопада 2010 року.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 17 років.

 

 

Карсканова Світлана Вікторівна

доцент кафедри педагогіки та дитячої психології, доктор філософії в галузі соціальних і поведінкових наук.

кандидат психологічних наук (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 рік, тема: «Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання».

Практичний психолог Науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради (2006-2015) «спеціаліст вищої категорії», звання «психолог-методист»

Автор понад 25 фахових публікацій, 2 монографій. Наукові інтереси  ‑ психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

 

Дрозд Олена Володимирівна

 старший викладач кафедри педагогіки та дитячої психології МНУ імені В.О. Сухомлинського,

доктор філософії в галузі освіти.

Коло наукових інтересів – духовно-моральне виховання особистості.

У 2015 захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільних навчальних закладів» (13.00.07 – теорія та методика виховання).

Автор 20 наукових статей, співавтор навчально-методичних посібників: «Психолого-педагогічні засади виявлення та розвитку обдарованості», «Університетські студії».

 

Бабаян Юлія Олександрівна

доктор філософії в галузі соціальних і поведінкових наук, кафедри педагогіки і дитячої психології МНУ імені В.О.Сухомлинського. В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за напрямком 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів». Сфера наукових інтересів – розвиток рефлексивної компетентності особистості, патріотичне виховання студентської молоді.

Автор та співавтор понад 55 фахових публікацій, 2 монографій та 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти  групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».

Наточій Анатолій Миколайович

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та дитячої  психології.

Миколаївський державний педагогічний інститут

ім. В.Г.Бєлінського, 1972р., спеціальність: «Фізика, математика»; кваліфікація: вчитель фізики і математики. Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993 рік, спецфакультет за спеціальністю: «Практична психологія в системі освіти»,кваліфікація: практичний психолог в системі освіти

Кандидат педагогічний наук, доцент,  дисертація з теми «Організація реабілітаційно-виховного процесу у санаторній школі-інтернаті» за спеціальністю 13.00.01 – з  теорії і історії педагогіки;

Атестат доцента. Доцент кафедри педагогіки ДЦ № 003311, 2001р. від 18 жовтня 2001 року.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 40 років.

 

Вдовиченко Раїса Петрівна

доктор філософії в галузі освіти, доцент педагогіки та дитячої психології.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1977, спеціальність: «французька мова», кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи, диплом Ю № 075218.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та  історія педагогіки.

Тема дисертації «Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів» ДК №036275. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12.10.2006 р., протокол №18-06/9.

Доцент кафедри менеджменту. 12ДЦ №031039. Рішення атестаційної колегії МОН України від 29.03.2012, протокол №3/02 — Д.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 45 років