Склад кафедри педагогіки та інклюзивної освіти

Склад викладачів  кафедри загальної педагогіки та інклюзивної освіти

 1. Хайруддінов Мухіддін Айіддінович — доктор педагогічних наук, професор
 2. Вдовиченко Раїса Петрівна доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 3. Олексюк Оксана Євгенівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент
 4. Михальченко Наталія Вячеславівна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
 5. Шапошнікова Юлія Геннадіївна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
 6. Дрозд Олена Володимирівна — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 7. Бабаян Юлія Олександрівна доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент.
 8. Наточій Анатолій Миколайович — доктор філософії в галузі освіти, доцент.
 9. Адаменко Оксана Олександрівна доктор філософії в галузі освіти, ст. викладач
 10. Шапочка Катерина Анатоліївна доктор філософії в галузі освіти, доцент

Хайруддінов Мухіддін Айіддінович

доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.

Закінчив Ферганський державний університет, 1978 р., спеціальність: «Історія», кваліфікація: «вчитель історії в середній школі».

Професор кафедри інклюзивної педагогіки та андрагогіки 12 ПР № 008688 від 31 травня 2013 року.

Доктор педагогічних наук, дисертація з теми «Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу» за спецільністю 13.00.01. — з теорії і історії педагогіки.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 43 роки.

 

Олексюк Оксана Євгенівна,

Олексюк Оксана Євгенівна доктор філософії в галузі освіти,  доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.

Коло наукових інтересів – формування професійно успішної особистості, розвиток лідерських якостей у студентів, патріотичне виховання студентської молоді. Пройшла підвищення кваліфікації за експериментальною програмою Інституту проблем виховання НАПН України та має посвідчення державного зразка Тренера з патріотичного виховання.

Координує діяльність громадської організації професійного спрямування «Асоціація «Педагогічна ініціатива»».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

 

 Михальченко Наталія Вячеславівна

доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж 22 роки. У вищих навчальних закладах — 15 років: з 2002 року до теперішнього часу. Педагогічну діяльність розпочинала вчителем початкових класів, згодом працювала заступником директора школи, інспектором управління освіти, державним службовцем. В вищому навчальному закладі працювала на посадах викладача,  завідувача кафедри  психології та директора інституту.

Наукова робота, наукові ступені, вчене звання

Автор понад 87 праць, у тому числі – 2 навчально-методичних  посібника («Психологічні особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці» Частина 1. Частина 2. ), монографія („Психологія деструктивних емоційних станів  та рефлексії особистості у молодшому шкільному віці”), методичні рекомендації, методичні вказівки, завдання для самостійної роботи студентів з  дисциплін та ін.

2007 рік – захист кандидатської дисертації.

2011 рік – отримано вчене звання доцента кафедри психології.

Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Психологія»: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Загальна психологія», «Геронтопсихологія»,  2 авторські спецкурси з фахової підготовки з урахуванням наявних спеціалізації «Психологія успіху», «Особливості розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів». Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»: «Психотерапія з психокорекційною роботою», «Сімейне виховання», «Патопсихологія та психологічне консультування», «Вікова психологія». Вперше розроблена програма «Національно-патріотичне виховання в закладах освіти».

Коло наукових інтересів вченої: спеціалізується на вивченні вікової та педагогічної психології. Займається проблемою розвитку та формування патріотичної рефлексії  особистості в онтогенетичній розгортці, зокрема розробкою  моделі патріотичної рефлексії особистості. Основний акцент  на змісті національно-патріотичного виховання в закладах освіти.

Має нагороди від управління освіти Первомайської міської ради, від виконавчого комітету Первомайської міської ради, від  Первомайської міської ради, від управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, від Миколаївської обласної державної адміністрації, від Миколаївської обласної ради.

 

 

Шапошникова Юлія Геннадіївна

доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.

Виконання наукових досліджень: участь у кафедральній темі НДР “Професійна підготовка педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях”.

Сфера наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, професійне самовизначення старшокласників.

Автор 20 наукових праць у фахових виданнях, 2 навчально-методичних посібника з Грифом МОН: «Розвиток рефлексивної сфери практикуючого психолога на етапі професійної підготовки» (2012 р.) та «Лекції з педагогічної психології (2014 р.). Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та круглих столах з психології.

Викладацька діяльність спрямована на методичній, науковій та організаційно-виховній роботі згідно кредитно-трансферної системи з урахуванням інноваційних технологій освітнього середовища.

Велику роботу присвячує поза навчальному часу з абітурієнтами та студентами: залучення студентів до участі у семінарах,  загальноуніверситетських заходах. Приділяє увагу розвитку рефлексії, тому що саме активна рефлексія дає змогу зробити професійне становлення активним, творчим і особистісно-значущим процесом.

Підвищення кваліфікації: фахове стажування у лабораторії психології навчання імені В. О. Синиці, інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (2014 р.).

 

 

 

 

                       Дрозд Олена Володимирівна

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти. Педагогічний стаж роботи у вищій школі 13 років.

Автор 25 наукових статей, співавтор навчально-методичних посібників: «Психолого-педагогічні засади виявлення та розвитку обдарованості», «Університетські студії». Співавтор колективної монографії: «Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету».

У 2015 захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільних навчальних закладів» (13.00.07 – теорія та методика виховання).

Розробила та удосконалила навчальні курси «Етнопсихологія», «Логопсихологія», «Психологія», «Педагогіка».

Має державні нагороди:  диплом Міністерства освіти і науки України за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки, диплом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна», диплом департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації за участь у конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області 2014 року у номінації «Педагогічні науки».

Коло наукових інтересів – духовно-моральне виховання особистості. Захоплюється художньою літературою, психологією, поезією, з дитинства пише вірші, поеми.

Готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах з педагогіки, виконує обов’язки відповідальної за профорієнтаційну роботу на факультеті, бере участь у виставках і «Ярмарках учбових професій», регулярно проводить круглі столи для студентів університету: «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Народ мій є…», «Національна самосвідомість: міф, чи реальність?» тощо. Раз на рік проводить Фестиваль національних культур на факультеті дошкільної та початкової освіти.

 

 

 

Бабаян Юлія Олександрівна

доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки  та інклюзивної освіти.

Науково-педагогічний стаж 20 років. У вищих навчальних закладах (19 років – з 1994 року до т/ч). В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за напрямком 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології Сфера наукових інтересів – розвиток рефлексивної компетентності особистості, патріотичне виховання студентської молоді.

Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта»: «Соціальна психологія з історією психології», «Практична психологія», «Психологія загальна, вікова і педагогічна з психодіагностикою».

Автор та співавтор понад 55 фахових публікацій, 2 монографій та 7 навчально-методичних посібників: «Соціальна психологія груп», «Психолого-педагогічні аспекти  групової навчальної діяльності школярів», «Основи практичної психології», «Зміст роботи шкільного психолога з важковиховуваними підлітками», «Методики дослідження психічних процесів та пізнавальної сфери людини», «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя», «Формування у молодших школярів мотивації досягнення через розвиток рефлексивного оцінювання».

Наточій Анатолій Миколайович

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та дитячої  психології.

Миколаївський державний педагогічний інститут

ім. В.Г.Бєлінського, 1972р., спеціальність: «Фізика, математика»; кваліфікація: вчитель фізики і математики. Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993 рік, спецфакультет за спеціальністю: «Практична психологія в системі освіти»,кваліфікація: практичний психолог в системі освіти

Кандидат педагогічний наук, доцент,  дисертація з теми «Організація реабілітаційно-виховного процесу у санаторній школі-інтернаті» за спеціальністю 13.00.01 – з  теорії і історії педагогіки;

Атестат доцента. Доцент кафедри педагогіки ДЦ № 003311, 2001р. від 18 жовтня 2001 року.

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 40 років.

 

Вдовиченко Раїса Петрівна

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність: «французька мова», кваліфікація – вчитель французької мови середньої школи.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 –  загальна педагогіка та  історія педагогіки. Тема дисертації «Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 2006 р.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: педагогіка, формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах ВНЗ.

Нагороди: Заслужений працівник освіти України, нагру́дний знак «Васи́ль Сухомли́нський».

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 45 років.

 

 

 

Адаменко Оксана Олександрівна

 1. доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Василя Захаровича Смаля (1930-1987 рр.)»Викладаю дисципліни: «Педагогіка», «Вальдорфська педагогіка», «Фізичне виховання в історії педагогіки», «Психолого-педагогічний супровід в роботі з батьками».

  Публікацій загальна кількість – 50:

  • Адаменко О.О. Технологічна культура, як складова розвитку творчої особистості вчителя фізичної культури в умовах вищого навчального закладу»/ О.О.Адаменко, О.М.Литвиненко, Н.О.Борецька/ Social and economic aspects of sustainable development of regions. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-52-9; pp. 398, Р. 252-258
  • Адаменко О.О. Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізичної культури при викладанні дисципліни «Нові технології у фізичному вихованні та спорті» в умовах ВНЗ / О.О.Адаменко, О.М.Литвиненко, Н.О.Борецька/ Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»/ збірник наукових статей у 2 частинах/ За заг. ред О.В. Зосименко. – Суми ФОП Цьома С.П., 2017.- Ч 1. – 412 с. С. 149-155.
  • Адаменко О.О. Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі / О. О. Адаменко, О. М. Литвиненко, Н. О. Борецька // Видавництво «Молодий вчений» — №4.  Україна, м. Херсон. С. 283-287.

  Авторські свідоцтва – 6

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 54609 від 06.05.2014 на рукопис методичних рекомендацій «Технологія персоніфікованого підходу»

  Свідоцтво про реєстрацію авторського права №61393 від 21.08.2015 на наукову статтю  Спецкурс «Особистісно орієнтована педагогіка В.О.Сухомлинського»: концепція, зміст і завдання.

 

 

Шапочка Катерина Анатоліївна

 доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. Член  внутрішньої агенції якості освіти факультету; член профкому університету від факультету.

Кандидат педагогічних наук (2012р.). Тема дослідження «Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови» ( зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка)

Розроблено Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами (освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») (Лист № 1/11-1201 від 31.01.12 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.01.2012р. №54).

Член науково-творчого колективу з розробки Типових навчальних планів та навчальних програм для школи II ступеня (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів розробка базових навчальних програм для 6-7 класів (Освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») для дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 29.10.2013р. МОН України «Про розроблення навчального забезпечення для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Отримано сертифікати про підвищення кваліфікації 1) «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», 2) «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад», Карлов університет, м. Прага, Чехія (липень, 2015).
 • Пройшла стажування та приймала участь у міжнародному семінарі (м. Єрусалим, Ізраїль) з 4.12.2016 по 24.12.2016н.р. “New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” («Педагогіка 21 століття – для викладачів вищої школи»)
 • Стажування у Швеції The Visby Programme Summer University Course # 5 “Human Rights in Education” м. Умєа, Швеція 2006р., 2010р.
 • Організація та участь у курсі (семінарі) “Human Rights in Higher Education” (Права людини у ВНЗ) Миколаїв, 29-30 квітня, 2007 р., Миколаїв, 28-30 квітня, 2008 р., Миколаїв, 14-17 травня, 2011 р.
 • Організація та проведення (отримано грант 00026/2015)Міжнародного науково-практичного семінару з прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Human Rights in Education”) жовтень 2015р. МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 • Організація та проведення (отримано грант 00026/2016)Міжнародного науково-практичного семінару з працевлаштування молоді та прав людини в освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Youth Emplyment & Human Rights”) вересень 2016р. МНУ імені В.О.Сухомлинського.
 • Отримала сертифікат члена Національної федерації з наукової аналітики (IASHE, GISAP project) 2014р., 2015р., 2016р.
 • Червень 2016 року отримала сертифікат В2 у ліцензованому тестовому центрі у м. Одеса (Cambridge English: FCE).

Викладає такі навчальні дисципліни:

 1. Логодидактика з історією логопедії
 2. Основи дефектології та логопедії
 3. Логопедія з практикумом
 4. Теорія і практика логопедії з історією логопедії
 5. Логопедичне консультуванняОсновні праці після здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук:
  1. Шапочка К.А. Урок іноземної мови як складова інклюзивного навчання // Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами VI наукової конференції присвяченої дню народження к.п.н., доц. С.В. Будака / за заг. ред. Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольської. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 144 –
  2. Шапочка К.А. Іноземна мова як складова інклюзивного навчання // Проектування професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету. Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / за заг.ред. В. Д. Будака – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 280 –
  3. Shapochka K. A foreign language lesson as an inclusive education component (англійською мовою) // “Physical, mathematical and chemical sciences: theoretical trends and applied studies”, “Education as the basis of the humanity evolution in conditions of the information environment of the society domination”: Materials digest of the LI and the LII International Research and Practice Conferences and the I stage of the Championship in physical, mathematical and chemical sciences; II stage of the Championship in pedagogical sciences. (London, May 21 – May 26, 2013). – London: IASHE, 2013. – P. 71 – 72.
  4. Shapochka K. The necessity of foreign language study for primary school children with learning disabilities in conditions of inclusive education in Ukraine (англійською мовою) // “Problems of modern pedagogics in the context of international educational standards development”: Materials digest of the XL International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical sciences. (London, January 31-February 05, 2013). – London: IASHE, 2013. – P. 103 – 104.
  5. Шапочка К.А. До питання підготовки вчителів іноземної мови до роботи в умовах інклюзивної освіти // Сучасні тенденції науки та освіти: Актуальні проблеми германістики та перекладознавства.: зб.наук. пр. проф.-викл. складу та студ. за матеріалами VII науково-практичної конф. присвяченої дню народження к.п.н., доц. С. В. Будака/ за заг. ред. Н. І. Козак, Л. В. Водяна. –  Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 362 – 369.
  6. Shapochka K. The peculiarities of English lessons for primary school children with special needs(англійською мовою) // Problems of correlation of interpersonal interactions and educational technologies in social relations” Peer-reviewed materials digest (collective monograph)published following the results of the LXXV International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical and Psycological sciences (London, January 27-February 03, 2014). – London: IASHE, 2014. – P. 35 – 36. (Наукометричні бази даних: “Socrates—Impulse” (UK); “eLIBRARY.RU”; “RSCI”)
  7. Шапочка К.А. Підготовка вчителів іноземної мови до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами // «Сучасний соціокультурний простір 2014» Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції (17-19 вересня 2014 року). – Київ. – 2014. Ч.1.– С.90 – 98(Наукометрична база даних РИНЦ)
  8. Shapochka K. The peculiarities of using sociocultural component in teaching English to preschool and early school age children (англійською мовою) // “Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social transformations”. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psycology and Educatioal sciences (London, February12-february 17, 2015). – London: IASHE, 2015. – P. 18 – 19.(Наукометричні бази даних: “Socrates—Impulse” (UK); “eLIBRARY.RU”; “RSCI”)
  9. Shapochka K. Translation as the means of students socioctural competence formation(англійською мовою) // “Modern peculiarities of the identity formation and social adaptation in conditions of the liberal values crisis” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXVII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psycology and Educational sciences – London: IASHE, 2016. – 42 – 44. (Наукометричні бази даних: “Socrates—Impulse” (UK); “eLIBRARY.RU”; “RSCI”)
  10. Shapochka K. Socio-Cultural Competence Formation by Means of Translation in the Conditions of Inclusive Education // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. — №4. – С.136-142 (фахове видання)Стаття у журналі, що входить до наукометрічної бази: IndexCopernicus, SDRSCI, CiteFactor,ESJI, Google Scholar, JIF, OAJI, OpenAIRE, PBN, ResearchBib, SIS, Universal Impact Factor
  11. Шапочка К., Абабілова Н. The principles of cooperation and politeness in verbal interaction / Role and ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover // Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (London, March 02 – March 10, 2017) – London: IASHE, 2017. – pp. 32-34. Стаття у журналі, що входить до наукометрічної базиIndexCopernicus, SDRSCI, CiteFactor, ESJI, Google Scholar, JIF, OAJI, OpenAIRE, PBN,ResearchBib, SIS, Universal Impact Factor

 

Ганжела Євгенія Павлівна — лаборант кафедри педагогіки та інклюзивної освіти.
Автор чотирьох наукових публікацій.