Наукова діяльність (ПІО)

ПЛАН З НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

Конкурси

Статті Scopus

ПЕРЕЛІК ПУДЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ У БАЗАХ Index Copernicus

Найвагоміші результати виконання НДР

ПАРТНЕРСТВО З ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ-ТЕМИ

Інформаційний лист МНУ 12-13 листопада 2020

Інформаційний лист МНУ 24-25 вересня 2020

Програма конференції 24 вересня 2020

Програма конференції 12-13 листопада 2020