Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету педагогічної та соціальної освіти у 2020-2021 н.р.

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада, науковий ступінь, вчене звання
1 Степанова  Т. М. декан факультету, д. пед. н., професор
2 Яблонський А.І. д. психол н., професор, завідувач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти
3 Якименко С.І. доктор філософії в галузі освіти, професор , завідувач кафедри початкової освіти
4 Рогальська-Яблонська  І.П. д. пед. н., професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
5 Рогальська Н.В. к. пед. н., професор, завідувач кафедри дошкільної освіти
6 Султанова Н.В. доктор пед.наук, професор
7 Михальченко Н.В. доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент
8 Бабаян Ю.О. доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, доцент
9 Вдовиченко Р.П. доктор філософії в галузі освіти, доцент
10 Дрозд О.В доктор філософії в галузі освіти, ст. викладач, керівник Науково-дослідного центру розвитку ідей Василя Сухомлинського
11 Іванець Н. В. доктор філософії в галузі освіти, доцент 
12 Курчатова А.В. доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач
13 Паршук С.М. доктор філософії в галузі освіти, доцент
14 Шапочка К.А. доктор філософії в галузі освіти, доцент, секретар вченої ради факультету