Історія кафедри

Підготовка фахівців за напрямом «Соціальна робота» в МНУ імені О.В. Сухомлинського почалась з 1 вересня 2010 році на базі кафедри «Соціальної педагогіки та соціальної роботи», завідувач кафедри Старіков І. М., доктор педагогічних наук, професор.

     З 1 вересня 2011 року – була створена окрема кафедра «Соціальної роботи», завідувач кафедри Букач М.М., доктор педагогічних наук, професор, а 1 вересня 2015 року кафедра «Соціальної роботи» була  перейменована у кафедру «Музичного мистецтва та соціальної роботи».

    У  вересні 2016 року кафедра знову отримала свою назву – кафедра «Соціальної роботи», зав. каф. Букач М.М.

    З  вересня 2017 року  виконувати обов’язки завідувача  кафедри призначено  Клименюк Н.В., кандидата педагогічних наук, доцента, а з вересня 2018 р. –  Ярошенко В.Н., кандидат політичних наук, доцент.

У 2020 році кафедра соціальної роботи ввійшла у склад факультету педагогічної та соціальної освіти і змінила назву на кафедру «Соціальної педагогіки і соціальної роботи». Викладацький склад кафедри – 6 осіб, з яких 2 доктора педагогічних наук, професора, 3 кандидата педагогічних наук, доцента, 1 викладач, який працює над темою кандидатської дисертації.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Рогальська-Яблонська І. П.