ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 231 Соціальна робота

1. Освітній ступінь «Бакалавр» 

Стандарт вищої освіти 231 Соц робота бакалавр 2019-2020

Освітньо-професійна програма бакалавр 2020-2021

 

2. Освітній ступінь «Магістр»

Стандарт вищої освіти 231 Соц робота магістр 2019-2020

Освітньо-професійна програма магістр 2020-2021

 

3. Рецензії на освітні програми

Рецензії першого (бакалаврського) рівня

Рецензії другого (магістерського) рівня

Професійний стандарт «Фахівець із соціальної роботи»