Нормативно-правове врегулювання академічної доброчесності

Закон України Про освіту (ст. 42)

Лист МОН України щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (2019)

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності