К-ра дошкільної освіти

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Положення-про-кафедру

2. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

План роботи КАФЕДРИ ДО 2018-2019 (pdf.io)

3. СКЛАД КАФЕДРИ

Склад кафедри . Громадські обовязки

Склад кафедри

4. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОПП бакалавр (ДО. Спеціальна освіта( Логопедія))

ОПП бакалавр (ДО. Музичне мистецтво)

ОПП бакалавр (ДО.Початкова освіта)

ОПП_магістр

5. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Графік консультацій

6. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Інформаційний пакет спеціальності

8. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

графік відкритих лекцій кафедри ДО (pdf.io)

9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИК

Методичнi_вказівки_Асистенс_ка_практика

Методичнi_вказівки_в_ЗОШ

Методичнi_вказівки_до_Логопедичноi_практики

Методичнi_вказівки_до_практики

Методичнi_вказівки_Н-Д

10.ТЕМАТИКА МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

Тематика методичних семінарів кафедри ДО (pdf.io)

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАТНИХ ВИПУСКНИКІВ

Видатні випускники спеціальності дошкільна освіта

12.ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

Графік проведення контрольних заходів за самостійною роботою студентів

Створенню факультету дошкільної та початкової освіти передувало функціонування таких підрозділів: факультету підготовки вчителів початкових класів (1979 р.) та факультету розвитку дитини (2012 р.), який з 1998 року готував фахівців спеціальності «Дошкільна освіта».

Декан факультету дошкільної та початкової освіти – доктор педагогічних наук, професор Степанова Тетяна Михайлівна.

Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами:

 

БАКАЛАВР

012 Дошкільна освіта (кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку).

013 Початкова освіта (кваліфікація: вчитель початкової школи).

МАГІСТР

012 Дошкільна освіта (кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Організатор дошкільної освіти. Практичний психолог).

013 Початкова освіта (кваліфікація: викладач педагогіки, психології та окремих методик початкової освіти, вчитель початкової школи, організатор початкової освіти. Вихователь дошкільних навчальних закладів).

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

1) 4 роки за ступенем «бакалавр» для тих, хто має загальну середню освіту;

2) 2,10 роки за ступенем «бакалавр» (скорочений термін) для тих, хто має спеціальну базову освіту;

3) 3 роки на базі вищої педагогічної освіти.

Додаткові освітні програми: Дошкільна освіта. Початкова освіта. Практична психологія.

Початкова освіта. Дошкільна освіта. Практична психологія.

Початкова освіта. Захистник відчизни

Форми навчання – денна, заочна (використовуються дистанційні форми навчання). Підготовка фахівців усіх спеціальностей відбувається за рахунок видатків державного бюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.

 

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ

 • Фундаментальна фахова підготовка, застосування сучасних освітніх технологій;
 • Функціонування аспірантури за напрямами 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.08 – дошкільна педагогіка;
 • Належне матеріально-технічне забезпечення (аудиторії, читальна зала, комп’ютерний клас, музей-лабораторія «Педагогічна освіта Миколаївщини»);
 • Забезпечення гуртожитком;
 • Творча самореалізація.
 • Професійне вдосконалення під час проходження педагогічної практики в закладах освіти, у ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, реабілітаційних центрах.
 • Повне працевлаштування всіх студентів у заклади освіти.
 • Кафедра військової підготовки;
 • Додаткове вивчення англійської мови;
 • Спортивно-оздоровчий табір «Моряна» (на березі Чорного моря);
 • Організоване дозвілля студентів (конкурси, виступи, змагання, художні колективи, спортивні секції).

 

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

 • Вища школа міжнародних відносин та суспільних комунікацій м. Хелм (Польща).
 • Південний науково-методичний центр НАПН України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника;
 • Ескішехирський університет імені Османгази (Туреччина);
 • Чувашський державний педагогічний університет імені І.Я Яковлєва;
 • Киргизо-Турецький університет «Манас».
 • Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі.

 

 

ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ:

 • вихователь дітей дошкільного віку;
 • вчитель початкової школи;
 • методист з дошкільної освіти;
 • методист із початкової освіти;
 • викладач психології та педагогіки дошкільної в освітніх закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • практичний психолог у навчальних закладах;
 • працівник благодійних фондів, служби допомоги молоді.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ ПОДАТИ  АБІТУРІЄНТ ОСОБИСТО:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал, копія);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (за 2016 та 2017 р.);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • документи, що надають право на пільги.

Для вступу на навчання за спеціальністю – «Дошкільна освіта» або «Початкова освіта» абітурієнт має подати сертифікати з таких предметів:

1.Українська мова та література (профільний предмет) не менше, ніж 100 балів.

 1. Історія України не менше, ніж 100 балів.
 2. Математика або Біологія не менше, ніж 100 балів.

Примітка: вступники мають право подавати сертифікат  зовнішнього  незалежного оцінювання, виданий у 2016 р.

 

Чекаємо на вас!

Адреса: кімн. № 01.404, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54017

Телефон дирекції: (0512) 37-89-53; 37-88-26
Відділ довузівської підготовки: тел.(0512) 37-88-44.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

Інформація про дисципліни вільного вибору студентів