К-ра дошкільної освіти

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Положення-про-кафедру

2. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

план_роботи_КАФЕДРИ_до_2017-2018

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ІНФОРМ.ПАКЕТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ-ДО-012

4. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ

ПЕРЕЛІК-ДИСЦИПЛІН-ЗАКРІПЛЕНИХ-ЗА-КАФЕДРОЮ-ДО-11.09

5. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОПП_магістр_2017.06.15

ОПП1_бакалавр

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАТНИХ ВИПУСКНИКІВ

Видатні випускники спеціальності дошкільна освіта

 

Створенню факультету дошкільної та початкової освіти передувало функціонування таких підрозділів: факультету підготовки вчителів початкових класів (1979 р.) та факультету розвитку дитини (2012 р.), який з 1998 року готував фахівців спеціальності «Дошкільна освіта».

Декан факультету дошкільної та початкової освіти – доктор педагогічних наук, професор Степанова Тетяна Михайлівна.

Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами:

 

БАКАЛАВР

012 Дошкільна освіта (кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку).

013 Початкова освіта (кваліфікація: вчитель початкової школи).

МАГІСТР

012 Дошкільна освіта (кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Організатор дошкільної освіти. Практичний психолог).

013 Початкова освіта (кваліфікація: викладач педагогіки, психології та окремих методик початкової освіти, вчитель початкової школи, організатор початкової освіти. Вихователь дошкільних навчальних закладів).

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

1) 4 роки за ступенем «бакалавр» для тих, хто має загальну середню освіту;

2) 2,10 роки за ступенем «бакалавр» (скорочений термін) для тих, хто має спеціальну базову освіту;

3) 3 роки на базі вищої педагогічної освіти.

Додаткові освітні програми: Дошкільна освіта. Початкова освіта. Практична психологія.

Початкова освіта. Дошкільна освіта. Практична психологія.

Початкова освіта. Захистник відчизни

Форми навчання – денна, заочна (використовуються дистанційні форми навчання). Підготовка фахівців усіх спеціальностей відбувається за рахунок видатків державного бюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.

 

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ

 • Фундаментальна фахова підготовка, застосування сучасних освітніх технологій;
 • Функціонування аспірантури за напрямами 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.08 – дошкільна педагогіка;
 • Належне матеріально-технічне забезпечення (аудиторії, читальна зала, комп’ютерний клас, музей-лабораторія «Педагогічна освіта Миколаївщини»);
 • Забезпечення гуртожитком;
 • Творча самореалізація.
 • Професійне вдосконалення під час проходження педагогічної практики в закладах освіти, у ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, реабілітаційних центрах.
 • Повне працевлаштування всіх студентів у заклади освіти.
 • Кафедра військової підготовки;
 • Додаткове вивчення англійської мови;
 • Спортивно-оздоровчий табір «Моряна» (на березі Чорного моря);
 • Організоване дозвілля студентів (конкурси, виступи, змагання, художні колективи, спортивні секції).

 

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

 • Вища школа міжнародних відносин та суспільних комунікацій м. Хелм (Польща).
 • Південний науково-методичний центр НАПН України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника;
 • Ескішехирський університет імені Османгази (Туреччина);
 • Чувашський державний педагогічний університет імені І.Я Яковлєва;
 • Киргизо-Турецький університет «Манас».
 • Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі.

 

 

ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ:

 • вихователь дітей дошкільного віку;
 • вчитель початкової школи;
 • методист з дошкільної освіти;
 • методист із початкової освіти;
 • викладач психології та педагогіки дошкільної в освітніх закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • практичний психолог у навчальних закладах;
 • працівник благодійних фондів, служби допомоги молоді.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ ПОДАТИ  АБІТУРІЄНТ ОСОБИСТО:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал, копія);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (за 2016 та 2017 р.);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • документи, що надають право на пільги.

Для вступу на навчання за спеціальністю – «Дошкільна освіта» або «Початкова освіта» абітурієнт має подати сертифікати з таких предметів:

1.Українська мова та література (профільний предмет) не менше, ніж 100 балів.

 1. Історія України не менше, ніж 100 балів.
 2. Математика або Біологія не менше, ніж 100 балів.

Примітка: вступники мають право подавати сертифікат  зовнішнього  незалежного оцінювання, виданий у 2016 р.

 

Чекаємо на вас!

Адреса: кімн. № 01.404, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54017

Телефон дирекції: (0512) 37-89-53; 37-88-26
Відділ довузівської підготовки: тел.(0512) 37-88-44.