Історія кафедри (ДО)

У 1998 році в Миколаївському державному педагогічному інституті за ініціативою кандидата педагогічних наук, доцента Степанової Тетяни Михайлівни, фахівця в галузі  дошкільної освіти, було відкрито спеціальність «Дошкільне виховання» з обсягом набору по 50 осіб на денну і заочну форми навчання.  У вересні 2000 року секція дошкільної освіти при кафедрі педагогіки Миколаївського державного педагогічного університету, яку очолював відомий своєю невтомною енергією професор Юрій Олександрович Грицай, виокремилась у самостійну кафедру дошкільної освіти, поповнивши своєю кількістю кафедри педагогічного факультету вже Миколаївського державного педагогічного університету. Кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Степанова Тетяна Михайлівна.

1 вересня 2012 року було створено факультет розвитку дитини, до структури якого входила кафедра дошкільної освіти та соціального розвитку особистості під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Степанової Т.М.

Кафедра теорії і методики дошкільної освіти була створена 1 вересня 2013 року. Очолила кафедру доктор педагогічних наук, доцент О.С.Трифонова.

Кадровий склад кафедри формувався із урахуванням структури навчального процесу та вимог до підготовки фахівців. Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів. За останні 5 років співробітниками кафедри була захищена 1 докторська дисертація: О.С.Трифонова «Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) та 3 кандидатські дисертації: І.М.Кардаш «Творчий розвиток філологічної спадщини О.О. Потебні в сучасній лінгводидактиці» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова), Т.А.Лісовська «Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка, І.П.Лисенкова «Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку» зі спеціальності 13.00.03 — корекційна педагогіка, А.В. Курчатова А.В. «Підготовка майбутніх вихователів до шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка.ю Під керівництвом О.С.Трифонової виконує кандидатське дослідження 1 здобувач (С.О.Тесленко).

З 1 вересня 2015 року було створено факультет дошкільної та початкової освіти, до структури якого входить кафедра дошкільної освіти, яку очолює доктор педагогічних наук, професор О.С.Трифонова.

 

Сьогоденна науково-дослідна проблема кафедри – «Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності».

Колектив кафедри співпрацює з Уманським державним педагогічним університетом імені П.Тичини, Херсонським державним університетом, Прикарпатським національним педагогічним університетом імені Василя Стефаника з метою переймання досвіду організації процесу навчання; проведення науково-практичних семінарів, конференцій з актуальних проблем дошкільної освіти.

Завідувач кафедри О.С.Трифонова є вченим секретарем, а доценти І.М.Кардаш і О.С.Соколовська – членами спеціалізованої вченої ради

К 38.134.02 із захисту кандидатських  дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (м. Миколаїв).