Історія кафедри (ДО)

Історія кафедри дошкільної освіти

У червні 1998 року в Миколаївському державному педагогічному інституті за ініціативою кандидата педагогічних наук, доцента Степанової  Т.М та рішенням Міністерства освіти і науки України було здійснено перший набір студентів на спеціальність «Дошкільна освіта» як на денну (29 осіб), так і на заочну форми навчання (50 осіб). У вересні 2000 року секція дошкільної освіти виокремилась у самостійну кафедру дошкільної освіти під керівництвом доцента Т.М. Степанової – кількість студентів зі спеціальності  Дошкільна освіта обсягом 700 осіб. У січні 2001року було здійснено перший випуск спеціалістів із дошкільної освіти заочної форми навчання в Миколаївській області. У 2002 році було вручено дипломи про вищу освіту першим випускникам денної та заочної форм навчання, що навчалися на базі повної загальної освіти. Це дозволило відкрити магістратуру з терміном навчання два роки і здійснити перший випуск магістрів у 2004 році. Так, щорічно із 2002 року за спеціальністю Дошкільна освіта університет випускав фахівців обсягом 100-120 осіб. До 2006 року конкурсний набір на спеціальність складав три особи на місце. Це дозволило виокремити у 2011 році спеціальність Дошкільна освіта в окремий факультет Розвитку дитини, деканом якого стала доктор педагогічних наук, професор Степанова Т.М., одночасно посідаючи посаду завідуючої кафедрою дошкільної освіти. Упродовж усього етапу становлення та розвитку спеціальності пліч-о-пліч з викладачами працювала академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Богуш Алла Михайлівна. Будучи науковим керівником, радником, колегою, Алла Михайлівна допомагала молодим викладачам підвищувати професійні знання, уміння й навички, залучаючи їх до своєї школи. З 1 вересня 2015 року було створено факультет дошкільної та початкової освіти, до складу якого увійшло три кафедри: дошкільна освіта, початкова освіта, кафедра педагогіки та інклюзивної освіти. Декан факультету – професор Т.М. Степанова, кафедру дошкільної освіти очолила професор Трифонова О.С. У 2017 році під керівництвом декана факультету дошкільної та початкової освіти професора Степанової Т.М. та завідувача кафедри дошкільної освіти професора Трифонової О.С., викладачами розроблено проєкт «Становлення мовленнєвотворчої особистості майбутніх вихователів в умовах Нової української школи» в номінації «Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог Нової української школи», за який кафедру нагороджено золотою медаллю у IX міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, 24-26 жовтня 2017 р.). Декан факультету проф. Степанова Т.М. із 2016 року входила в склад групи розробників Стандартів вищої освіти України зі спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а доцент кафедри Соколовська О.С. у 2019 році була членом НМК фахівців, додатково залучених до розробки стандартів. Професор Степанова Т.М. у 2014 році відкрила аспірантуру зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; є головою спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Трифонова О.С. є вченим секретарем, а доцент Соколовська О.С. – членом цієї ж спеціалізованої вченої ради. За вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, активну участь у підготовці фахівців викладачі кафедри нагороджені відзнаками і грамотами Міністерства освіти і науки України:

Степанова Тетяна Михайлівна – Відмінник освіти України (2007 р.); Заслужений працівник освіти України (2013 р.); Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2019 р.); лауреат Державної премії України з номінації  «Дошкільна та позашкільна освіта» (2019 р.).

Рогальська Н.В. «Відмінник освіти України» (2003 р.); Нагрудний знак «Софія Русова» (2017 р.);

Соколовська Олександра Семенівна – Відмінник освіти України» (2003р.); Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007р.).

Державною премією в галузі освіти у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за комплексну науково-прикладну роботу «Перспективність і наступність між дошкільною та початковою освітою засобами інтегрованої особистісно-орієнтованої технології в умовах Нової української школи» відзначено авторський колектив університету до складу якого входить Степанова Тетяна Михайлівна – декан факультету педагогічної та соціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Статті науково-педагогічних працівників кафедри дошкільної освіти видрукувані в науковометричних базах Web of Science, Scopus (проф. Т.М. Степанова Т.М., доцент Т.А. Лісовська). Упродовж 22 років українське дошкілля поповнилося 8000 випускниками спеціальності 012 Дошкільна освіта, які обіймають різні освітянські посади (методисти і директори ЗДО, вихователі, викладачі коледжу, інспектори відділів освіти), а також працюють викладачами кафедри дошкільної освіти (Лісовська Т.А., Курчатова А.В., Тесленко С.О. Супрунова О.О.).