Аспірантура

 

Коноз Оксана Богданівна

 аспірантка 4 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток інклюзивної освіти на Україні в 1990-2020 р.р.»

Коло наукових інтересів: розвиток інклюзивної освіти в світі, тенденції розвитку, інкюзивне навчання осіб з особливими освітніми потребами, корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП, корекція розвитку, корекція мовлення.

Сертифікати та свідоцтва аспірантки О.Коноз

 

 

 

Лушпай Тетяна Іванівна

аспірантка 3 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання почуття патріотизму в дітей дошкільного віку в Україні (1917 – 1941 рр.)»

Коло наукових інтересів: патріотичне виховання дошкільників (історичний аспект), виховання почуття патріотизму в дітей дошкільного віку, використання  LEGO-технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; психологічна допомога військовослужбовцям, які повернулися з зони бойових дій та членам їх сімей

Сертифікати та свідоцтва аспірантки Лушпай Т.І.

 

 

 

Божок Наталія Віталіївна 

аспірантка 3 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження«Педагогічна майстерність вчителя у працях В.О.Сухомлинського та І.А.Зязюна: порівняльний аналіз» 
Коло наукових інтересів: історія педагогіки, розвиток сучасного освітнього простору на засадах вітчизняної педагогіки. Розвиток професійної майстерності вчителів. 

 

 

 

Супрунова Ольга Олегівна

аспірантка 2 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток естетичного виховання в закладах дошкільної освіти України (середина XX- 30-і рр. XXI століття)».

Коло наукових інтересів: естетичне виховання дітей дошкільного віку (історичний аспект), виховання моральних цінностей старшого дошкільника засобами інноваційних технологій, інтеграція LEGO-технології в освітній процес в ЗДО, виховання толерантності у старших дошкільників засобами художніх творів В.Сухомлинського, універсальність педагогічного новаторства В.О. Сухомлинського як засіб розвитку естетичного виховання дітей дошкільного віку в сучасному освітньому просторі України, інноваційні технології методик як засіб розвитку естетичного виховання в закладах дошкільної освіти.

Сертифікати та свідоцтва аспірантки Супрунової О.О.

 

 

Борисенко Артем Олегович

аспірант 2 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно- педагогічні засади реалізації принципу студентоцентризму в освітньому процесі педагогічного коледжу»

Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутнього вчителя початкових класів; реалізації  принципу студентоцентризму в умовах підготовки майбутнього вчителя початкових класів в педагогічному коледжі.

Сертифікати та свідоцтва аспіранта Борисенко А.О.