Аспірантура

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСПІРАНТІВ

Коноз Оксана Богданівна

 аспірантка 4 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток інклюзивної освіти на Україні в 1990-2020 р.р.»

План-проспект Коноз О.Б.

Коло наукових інтересів: розвиток інклюзивної освіти в світі, тенденції розвитку, інкюзивне навчання осіб з особливими освітніми потребами, корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП, корекція розвитку, корекція мовлення.

Сертифікати і свідоцтва Коноз О.Б.

Список публікацій Коноз О.Б.

 

 

Лушпай Тетяна Іванівна

аспірантка 3 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання почуття патріотизму в дітей дошкільного віку в Україні (1917 – 1941 рр.)»

План-проспект Лушпай Т.І.

Коло наукових інтересів: патріотичне виховання дошкільників (історичний аспект), виховання почуття патріотизму в дітей дошкільного віку, використання  LEGO-технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; психологічна допомога військовослужбовцям, які повернулися з зони бойових дій та членам їх сімей

Сертифікати та свідоцтва Лушпай Т.І.

Список публікацій Лушпай Т.І. 

 

 

 

Божок Наталія Віталіївна 

 аспірантка 3 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»
Тема дисертаційного дослідження«Педагогічна майстерність вчителя у працях В.О.Сухомлинського та І.А.Зязюна: порівняльний аналіз» 
Коло наукових інтересів: історія педагогіки, розвиток сучасного освітнього простору на засадах вітчизняної педагогіки. Розвиток професійної майстерності вчителів. 

Сертифікати та свідоцтва Божок Н.В.

 

 

Супрунова Ольга Олегівна

аспірантка 2 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток естетичного виховання в закладах дошкільної освіти України (середина XX- 30-і рр. XXI століття)».

План-проспект Супрунової О.О.     

Коло наукових інтересів: естетичне виховання дітей дошкільного віку (історичний аспект), виховання моральних цінностей старшого дошкільника засобами інноваційних технологій, інтеграція LEGO-технології в освітній процес в ЗДО, виховання толерантності у старших дошкільників засобами художніх творів В.Сухомлинського, універсальність педагогічного новаторства В.О. Сухомлинського як засіб розвитку естетичного виховання дітей дошкільного віку в сучасному освітньому просторі України, інноваційні технології методик як засіб розвитку естетичного виховання в закладах дошкільної освіти.

Список публікацій Супрунової О.О.

Сертифікати та свідоцтва Супрунової О.О.

 

Борисенко Артем Олегович

аспірант 2 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно- педагогічні засади реалізації принципу студентоцентризму в освітньому процесі педагогічного коледжу»

План-проспект Борисенка А.О.

Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутнього вчителя початкових класів; реалізації  принципу студентоцентризму в умовах підготовки майбутнього вчителя початкових класів в педагогічному коледжі.

Сертифікати та свідоцтва Борисенко А.О.

 

 

 

 

 

 

Малишева Дар’я Романівна

аспірантка 1 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціально-громадянської компетентності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення у проєктній діяльності 

Коло наукових інтересів:

Сертифікати і свідоцтва Малишевої Д.Р.

 

 

 

 

 

 

 Янковська Світлана Вікторівна
аспірантка 1 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи до соціалізації дітей- сиріт в умовах прийомної сім’ї»

План -проспект Янковської С.В.

Коло наукових інтересів: соціально-педагогічна підтримка вразливих категорій населення, участь у розробці навчальних програм підготовки фахівців із соціальної роботи, вивчення особливостей соціалізації дітей-сиріт при влаштуванні їх у сімейні форми виховання на основі науково – обгрунтованих методік та методів оцінки якості їх особистісних змін.

Сертифікати та свідоцтва Янковської С.В.

Список публікацій Янковської С.В.

 

 

 Корнієнко (Грищеня) Марія Михайлівна

аспірантка 1 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Трансформації програмово-методичного забезпечення іншомовної підготовки магістрів-філологів  (кінець ХХ-початок ХХI століття)»

План-проспект Корнієнко (Грищеня) М.М.

Коло наукових інтересів: філософія освіти, культурологія, історія педагогіки, іноземні мови (англійська, німецька), мовлення і мислення.

Список публікацій Корнієнко (Грищеня) М.М.

 

 

 

Дегтерьова Вікторія Анатоліївна

аспірантка 1 курсу за напрямком 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Тенденції розвитку системи позашкільної освіти в Україні в 50-х рр. ХХ – на почат. ХХІ ст.»

План-проспект Дегтерьової В. А.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, психологія, тенденції розвитку позашкільної освіти на засадах вітчизняної педагогіки.

Сертифікати та свідоцтва Дегтярьової В.А.

Список публікацій Дегтярьової В.А.

 

 

 

 

 

Малий Андрій Ігорович

 аспірант 1 курсу за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Тема дисертаційного дослідження: «Інтеграція фінансової грамотності в освітній процес старшої школи засобами IT-технологій»