Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського

 Науково-дослідний центр розвитку ідей Василя Сухомлинського – це структурний підрозділ МНУ імені В.О. Сухомлинського, утворений в складі факультету дошкільної та початкової освіти.

Метою діяльності науково-дослідного центру розвитку ідей Василя Сухомлинського є науково-методичне забезпечення вивчення та популяризації педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі вищої, середньої початкової та дошкільної освіти шляхом встановлення постійних контактів із науковими та навчальними закладами України і зарубіжжя;

– співробітництво і співпраця з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського, Всеукраїнською асоціацією Василя Сухомлинського, Державним педагогічно-меморіальним музеєм Василя Сухомлинського, НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ліцей імені Василя Сухомлинського» з метою розробки й реалізації спільних програм з творчого освоєння спадщини педагога;

– ініціювання використання педагогічного доробку В.О. Сухомлинського в науковій, методичній і практичній роботі викладача ЗВО, науковому пошуку студентів, виконанні практичних та індивідуальних досліджень;

– вирішення актуальних проблем педагогічного, гуманітарного профілів, пов’язаних із освітнім процесом, що відбувається в загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах на засадах педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського;

– зв’язок із навчальним процесом, залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань у контексті педагогічних ідей видатного українського педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського,

– організація виховної роботи та розвиток творчої ініціативи студентів, висвітлення й оприлюднення в ЗМІ та інтернет-ресурсах результатів творчих конкурсів і проведених заходів;

– організація і проведення наукових та науково-освітніх виставок, семінарів, конференцій, круглих столів, ток-шоу, присвячених педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського;

– ознайомлення студентів-першокурсників з непересічною та унікальною особистістю Василя Сухомлинського, його виховною системою та секретами педагогічної майстерності.

       

 

Положення про НДЦ 1.10.18

План роботи НДЦ

 

29 листопада у науково-дослідному центрі розвитку ідей Василя Сухомлинського відбувся семінар-практикум для педагогів Миколаївського професійного ліцею на тему: «Людина починається з добра…».

Метою заходу було обговорення теоретичних поглядів і практичного досвіду В.О. Сухомлинського з проблем виховання особистості в учнівському колективі, які найбільш повно відповідають вимогам сучасності, сприяють поглибленню гуманістичної спрямованості виховного процесу в професійно-технічних закладах освіти.

Головну увагу освітян було зосереджено на концепції виховання особистості в колективі та визначення шляхів процесу виховання, відповідно до ідей Василя Сухомлинського. Зокрема, учасники семінару звернулися до праці «Духовний світ школяра», обговорили такі ціннісні категорії, як «духовна зрілість», «педагогіка серця», «труд душі», «духовне багатство», «духовна краса» та ін.