Навчально-методичні комплекси дисциплін (ПО)

НМКД Методика навчання математики

НМКД_Теорія і методика математичної освітньої галузі

НМКД _Методологія наукових досліджень

НМКД_Теорія та методика навчання мистецької освітньої галузі (музичне мистецтво)

НМКД_Сучасні моделі поч. освіти

НМКД_Дидактика 

НМКД_Методика навчання технологічної освітньої галузі

НМКД_ Методика роботи в дитячих оздоровчих таборах

НМКД_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти

НМКД_Загальна та історія педагогіки, дидактика початкової освіти

НМКД_Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання

НМКД_Методика навчання музичного сценічного мистецтва з елементами хор. у п.ш.

НМКД_Образотворче мистецтво з методикою навчання в початковій школі

НМКД_Психодидактика у початковій школі

НМКД_Сімейна педагогіка

НМКД_Сучасні моделі початкової освіти

НМКД_Теорія і технологія мовної освіти

НМКД_Теорія та методика виховання ДО

НМКД_Теорія та методика виховання ПО

НМКД_Технології виховання в ЗОШ І ступеня

НМКН_Екологія та природознавство з методикою навчання

НМКН_Методика навчання природознавства і суспільствознавства 4 курс

НМКД_Дидактика