Навчально-методичні комплекси дисциплін (ПО)

 

НМКД_ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖЕНТ У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ

НМКД_ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

НМКД_ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ В ЗОШ І СТУПЕНЯ

НМКД_ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

НМКД_ НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІЇ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ_ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НМКД_ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

НМКД_ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ)

НМКД_ ПСИХОДИДАКТИКА-ПОЧАТКОВОЇ-ШКОЛИ

НМКД. КОМПЮТЕРНІ ДИТЯЧІ ІГРИ В ДНЗ

НМКД_ ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

НМКД_ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

НМКД_ ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

НМКД_ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НМКД_ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

НМДК_ ДИДАКТИКА

НМКД_ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

НМКД_ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

НМКД_ УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

НМКД_ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

НМКД__ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА І СВІТОЗНАВСТВА

НМКД_МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МУЗИЧНОГО, СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА З ЕЛЕМЕНТАМИ ХОРЕОГРАФІЇ

НМКД_ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З МЕТОДИКОЮ

НМКД_ОСНОВИ ДИЗАЙНУ

НКМД_ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

НКМД_ МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

НМКД_ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЗНЗ

НМКД_ ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ

НМКД_ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ

НМКД_ ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА

НМКД_ МАТЕМАТИКА

НМКН_-ЕКОЛОГІЯ-І-ПРИРОДОЗНАВСТВО-З-МЕТОДИКОЮ-НАВЧАННЯ

НМКД_ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТА КАЛІГРАФІЇ

НМКД_МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗНЗ

НМКД_ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГАЛУЗІ МОВА І ЛІТЕРАТУРА

НМКД_ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ЗДОРОВЯ І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НМКД КУЛЬТУРА І ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ

НМКД МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

НМКД_С.К МЕТОДИКА СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ