Дисципліни (ДО)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Денна та заочна форми навчання
Назва дисципліни Спеціальність
Бакалавр 
1. Дошкільна лінгводидактика 012  Дошкільна освіта

6.010102 Початкова освіта. Дошкільна освіта

2. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень 6.010101    Дошкільна освіта

6.010102    Початкова освіта. Дошкільна освіта

3. Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей 6.010101    Дошкільна освіта
4. Формування мовленнєвої особистості дитини-дошкільника 6.010101    Дошкільна освіта
5. Теорія та методика музичного виховання 6.010101    Дошкільна освіта
6. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти 6.010101    Дошкільна освіта
7. Образотворче мистецтво з методикою керівництва 6.010101    Дошкільна освіта
8. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 6.010101    Дошкільна освіта
9. Дитяча література 6.010101   Дошкільна освіта
10. Дефектологія з методикою логопедичної роботи при ускладнених вадах розвитку 6.010101   Дошкільна освіта
11. Культура мовлення і виразне читання 6.010101    Дошкільна освіта
12. Основи дефектології та логопедії 6.010101    Дошкільна освіта
13. Логоритміка та ігри в логопедичній роботі 6.010101    Дошкільна освіта
14. Логопедія з практикумом 6.010101   Дошкільна освіта
15. Екологія та природознавство з методикою навчання 6.010101   Дошкільна освіта
16. Декоративне мистецтво 6.010101    Дошкільна освіта
17. Екологічне виховання дітей дошкільного віку 6.010101    Дошкільна освіта
18. Педагогіка (дошкільна) 012  Дошкільна освіта
19. Педагогіка дошкільна з історією педагогіки 6.010101   Дошкільна освіта
20. Історія дошкільної педагогіки 6.010101   Дошкільна освіта
21. Вікова фізіологія і валеологія

 

012  Дошкільна освіта

013  Початкова освіта

22. Навчання та виховання в різновікових групах 6.010101    Дошкільна освіта
23. Екологія та природознавство 013 Початкова освіта
24. Здоровий спосіб життя та формування знань про основи здоров’я дошкільників 6.010101    Дошкільна освіта
25. Художня праця та основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва 6.010101    Дошкільна освіта
26. Художня праця і основи дизайну 6.010101    Дошкільна освіта
27. Практикум з логопедії 6.010101    Дошкільна освіта
Спеціаліст
1. Організація ігрової діяльності в логопедичній практиці з дошкільниками 012 Дошкільна освіта. Корекційна освіта (логопедія)
2. Корекційно-реабілітаційні служби 012 Дошкільна освіта. Корекційна освіта (логопедія)
3. Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда 012 Дошкільна освіта. Корекційна освіта (логопедія)
4. Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 012 Дошкільна освіта.

013Початкова освіта. Дошкільна освіта

5. Методика навчання української мови з народознавством 013 Початкова освіта. Дошкільна освіта

МАГІСТР

1. Корекційна педагогіка 012 Дошкільна освіта
2. Методологія і методи проведення науково-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти 012 Дошкільна освіта
3. Технології викладання фахових методик 012 Дошкільна освіта
4. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки з методикою викладання у вищій школі 012 Дошкільна освіта
5. Актуальні проблеми логопедичної роботи 012 Дошкільна освіта

 

Види практик

№ з/п Назва практики Повна назва спеціальностей
1 Виробнича практика 6.010101    Дошкільна освіта Дошкільна освіта
2 Навчальна практика 012 Дошкільна освіта
3 Педагогічна практика 6.010101    Дошкільна освіта Дошкільна освіта
4 Практика (науково-дослідницька) 012 Дошкільна освіта
5 Асистентська практика у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 012 Дошкільна освіта

Курсові роботи

№ з/п Назва курсової роботи Повна назва спеціальностей
1 Курсова робота з методик 6.010101     Дошкільна освіта
2 Курсова робота з дошкільної педагогіки 6.010101    Дошкільна освіта
3 Курсова робота з логопедії 012 Дошкільна освіта