Дисципліни (ДО)

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ ДИСЦИПЛІН

2018-2019 навчальний рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИТЯЧА ЛIТЕРАТУРА 3 КУРС (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 2 КУРС (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДОШКІЛЬНА ЛIНГВОДИДАКТИКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ 1 КУРС ЗФН (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ 5 КУРС ЗФН (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОЗДОРОВЧI ТЕХНОЛОГII (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СУСПІЛЬНИМ ДОВКIЛЛЯМ 4 КУРС (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛIДНИЦЬКОI ДIЯЛЬНОСТI ДОШКIЛЬНИКIВ (PDF.IO)  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ_(PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РИТОРИКА 5 КУРС (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ(PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛГІЧНОЇ ОСВІТИ (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ (PDF.IO)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА

2017-2018 навчальний рік

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ _»НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З НАРОДОЗНАВСТВОМ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ_ОТМ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ_ФЕМУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ «ЛОГОДИДАКТИКА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  Логопедія з практикумом

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОДіЛ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТПЛЛ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  ДОШКІЛЬНА  ЛІНГВОДИДАКТИКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Дитяча_л_тература_III_курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Дитяча_л_тература_IУ_курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Довк_лля_I_У_курсу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Довк_лля_II_курсу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Кул_ткра_моалення_та_виразне_читання_I_курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Кул_ткра_моалення_та_виразне_читання_II_курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Кул_ткра_моалення_та_виразне_читання_II_курс_СК

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Кул_ткра_моалення_та_виразне_читання_III_курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ Риторика