Навчально-методичні комплекси (ДО)

2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НМКД ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

НМК ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ З ПСИХОЛОГІЄЮ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

НМК ТЕАТР ДЛЯ ДІТЕЙ

НМКДНАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

НМКД-ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХУЯВЛЕНЬ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ_НМК_

НМК-ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА_

 

2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НМКД_ РИТОРИКА, КУЛЬТУРА ТА ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛЯ

НМКД _Робота з обдарованими дітьми

НМКД_ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА

НМКД_ МНУМ З НАРОДОЗНАВСТВОМ

НМКД_ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НМКД_ОЗДОРОЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТУВАЛЬНІ

НМКД_ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

НМКД_ ЛОГОРИТМІКА ТА ІГРИ В ЛОГОПЕДИЧІЙ РОБОТІ

НМКД_НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ

НМКД_-ЛОГОДИДАКТИКА-З-ІСТОРІЄЮ-ЛОГОПЕДІЇ

НМК_ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ

ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА, ДОШКІЛЬНА, ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ)

НМКД__ОЗНАЙОМЛЕННЯ_ДIТЕЙ_IЗ_СУСПIЛ_НИМ_ДОВКIЛЛЯМ_

НКМД_ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

НМКД_КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

нкмд_МОНІТОРІНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НМКД_ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ М.МОНТЕССОРІ

НМК_Технології роботи гувернера

НМК Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НКМД_ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 2018-2019 н.р.

НМКД__ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ(pdf.io)

НМКД_ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА(pdf.io)

НМКД_ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ(pdf.io)

НМКД_КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ- 2018-2019 (1)

НМКД_ ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА, ДОШКІЛЬНА, ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ)

НМКД_ ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ З ПСИХОЛОГІЄЮ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

НМКД_ ЛОГОДИДАКТИКА З ІСТОРІЄЮ ЛОГОПЕДІЇ

НМКД_ ЛОГОПЕДІЯ З ПРАКТИКУМОМ

НМКД_ ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ

НМКД_ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЛОГОПЕДІЇ З ІСТОРІЄЮ ЛОГОПЕДІЇ

НМКД_ ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА

НМКД_ ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

НКМД_ ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

НМКД_ ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА

НМКД_ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ

НМКД_ РИТОРИКА, КУЛЬТУРА ТА ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛЯ