Документи

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Положення-про-факультет-

2. ПЛАНИ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ

ПЛАНИ 2019-2020 Н.Р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ  2019-2020 н.р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НА 2019-2020 н.р.

ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА 2019-2020

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ф-ту 2019-2020 р. 

План-роботи-ФАКУЛЬТЕТУ-2019-20

ПЛАН-НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ-РОБОТИ-ФАКУЛЬТЕТУ2019-2020

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ НМК 2019-2020 н.р.

 

навчальні плани 2019-2020 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_Магістр 012 Дошкільна освіта ЗФН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_Магістр 012 Дошкільна освіта ДФН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_Магістр 013 Початкова освіта ЗФН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_1 курс 013 Початкова освіта ДФН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_Магістр 013 Початкова освіта ДФН

 

робочі навчальні плани 2019-2020 н.р.

РОБОЧИЙ ПЛАН 6 КУРС 2018-2019 ДФН ДО

РОБОЧИЙ ПЛАН 5 КУРС 2018-2019 ДФН ПО

РОБОЧИЙ ПЛАН 5 КУРС 2018-2019 ДФН ДО

РОБОЧИЙ ПЛАН 2 КУРС 2019-20120 ПОЧАТКОВА

РОБОЧИЙ ПЛАН 2 КУРС 2018-2019 ПСИХОЛОГИ

РОБОЧИЙ ПЛАН 2 КУРС 2018-2019 ПСИХОЛОГIЯ ПО

РОБОЧИЙ ПЛАН 2 КУРС 2018-2019 ЛОГОПЕДIЯ

РОБОЧИЙ ПЛАН 2 КУРС 2018-2019 ПО IНТЕГРОВ

РОБОЧИЙ ПЛАН — 3 КУРС ПСИХОЛОГIЯ 2018-2019

РОБОЧИЙ ПЛАН — 3 КУРС ПОЧАТКОВА 2019-2020

РОБОЧИЙ ПЛАН — 3 КУРС ПСИХОЛОГIЯ 2019-2020

РОБОЧИЙ ПЛАН — 3 КУРС ЛОГОПЕДIЯ 2019-2020

РОБОЧИЙ ПЛАН — 2 КУРС СК 2018-2019 ПО

РОБОЧИЙ ПЛАН — 3 КУРС ДОШКIЛЬНА 2018-2019

РОБОЧИЙ ПЛАН — 1 КУРС 2019-2020 ПО

РОБОЧИЙ ПЛАН — 1 КУРС 2019-2020 ДО

АСПIРАНТУРА

1 КУРС СК З ПОЧ IНТЕГРОВ 2019-2020

1 КУРС СК З ДО IНТЕГРОВ 2019-2020 Р.

РОБОЧИЙ ПЛАН 6 КУРС 2018-2019 ДФН ПО

ПЛАНИ 2018-2019 Н.Р.

ПЛАН-ВИХОВНОЇ-РОБОТИ-ф-т-2018-2019-р.

ПЛАН-НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ-РОБОТИ-ФАКУЛЬТЕТУ

ІНФОРМАЦІЯ-ПРО-НАУКОВУ-НА-НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ-ДІЯЛЬНІСТЬ-ФАКУЛЬТЕТУ

Регламент-роботи-факультету-2018-19

ТЕМАТИЧНИЙ-ПЛАН-ЗАСІДАНЬ-ДЕКАНАТУ-НА-2018-2019-н.р

ТЕМАТИЧНИЙ-ПЛАН-ЗАСІДАНЬ-НМК-на-2018-2019-н.р

  • ЗВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ

ЗВІТИ 2019-2020

Звіт-факультету-дошкільної-та-початкової-освіти-з-профорієнтаційної роботи 2019-2020

 

ЗВІТИ 2018-2019 Н.Р.

Довідка про перевірку стану виховної роботи

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ФАКУЛЬТЕТУ 2018-2019

ЗВІТИ 2017-2018 Н.Р.

Звіт з міжнар. діяльн. факультету дошкільної та початкової освіти

Звіт факультету дошкільної та початкової освіти з профорієнтації

 

3. ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2019-2020н.р.

ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 2018-2019н.р.

 

4. ПЛАН РОБОТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

План роботи агенції з якості освіти факультету 19-20н.р.

 

5. ПЛАН РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

План роботи з іноземними студентами 2019-2020

6. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (ДЕННА, ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

розклад-ДФН-ІІсем-2019-2020

 

7. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

розклад Довлетової Хумай 248 групи

розклад Хидирової Гиммат 348 групи

 

8. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Поясн.записка-до-навчального-плану-магістр ДО

Опис начального плану  ДО (логопедія)

Опис начального плану  ДО (ПО)

Опис начального плану  ДО (психологія)

Опис навчального плану спеціальності 013 Початкова освіта_ДО

Опис навчального плану спеціальності 013 Початкова освіта_Психолог

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (013 ПО)

ОПП Початкова освіта_Дошкільна-освіта_бакалавр 2019

ОПП Початкова освіта_Психологія_бакалавр 2019

9. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік-навчального-процесу-на-ІІ-семестр-2019-2020-н.-р.-спеціальності-013-Початкова-освіта

Графік-навчального-процесу-на-ІІ-семестр-2019-2020-н.-р.-спеціальності-012-Дошкільна-освіта

 

10. ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

Графік контролю за самостійною роботою ПО

Графік-контролю-за-самостійною-роботою-ДО

 

11. РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ЗА СУМОЮ НАБРАНИХ БАЛІВ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

 

ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ _ Початкова освіта І сем. 2019-2020

ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ_Дошкільна освіта_1 сем 2019-2020

ТЕКСТИ РЕКТОРСЬКИХ КР_ПО_2019-2020 н.р.

ТЕКСТИ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДО 2019-2020

ТЕКСТИ  РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ КАФЕДРИ ПІО 2019-2020

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕКТОРСЬКИХ КР 2019-2020 Н.Р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (012 Дошкільна освіта)

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (013 Початкова освіта)

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ І СЕМЕСТР 2018-2019 Н.Р.

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 2 СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

рейтинг-бюджет2

Рейтингова-відомість-Дошкільна-освіта

Рейтингова-відомість-Початкова-освіта

 

13. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ДО 2025р.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ

 

17. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАТНИХ ВИПУСКНИКІВ

ВИДАТНІ-ВИПУСКНИКИ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ-ДОШКІЛЬНА-ОСВІТА

ВИДАТНІ-ВИПУСКНИКИ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ-ПОЧАТКОВА-ОСВІТА

 

18. ПОЛОЖЕННЯ І НАКАЗИ

Кодекс-академічної-доброчесності-науково-педагогічних-працівиків

кодекс-академічної-доброчесності-студентів

НАКАЗ-69

Положення наукове товариство

Положення про організацію самостійної роботи

Правила_призначення_стипендiй_МНУ_14.02

 

19. ТИМЧАСОВИЙ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА_БАКАЛАВР

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ_ПРОЕКТ_013_ПОЧАТКОВА ОСВІТА_БАКАЛАВР

ОСВІТННЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА бакалавр (ДО.Логопедія)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА бакалавр (ДО.Початкова освіта)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ДО.Музичне мистецтво)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА магістр ДО

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Дошкільна освіта_бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Музичне мистецтво_бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Початкова освіта_магістр