НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

КОНФЕРЕНЦІЇ

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КОНКУРСИ НАУКОВИХ РОБІТ

ОЛІМПІАДИ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВІ ГУРТКИ

Презентації наукових гуртків

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ І СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ У БАЗАХ SCOPUS, WEB OF SCIENCE 

НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ