Наукова діяльність (ДО)

1. ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

План_науково-досл.роботи

проект плану НДР на 2018 кафедри ДО

2. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Конкурс Положення

Конкурси

(НТС)

СПИСОК наукових праць зі студентами

3. ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ У БАЗАХ Index Copernicus

Наукові праці викладачів кафедри дошкільної освіти у виданнях наукометричної бази Index Copernicus за 2017 р.

4. НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

Інформація про досягнення кафедри

5. ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

ПАРТНЕРСТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ