Навчально-методична робота (ДО)

  1. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ КАФЕДРИ

тематика методичних семінарів

2. ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

графік відкритих лекцій кафедри ДО (1)

Графіки консультацій

Графік проведення контрольних заходів за самостійною роботою студентів

3. ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ

ГРАФІК-ПРОВЕДЕННЯ-КОНСУЛЬТАЦІЙ-ТА-КОНТРОЛЬ-САМОСТІЙНОЇ-РОБОТИ-ДО-1

 

Навчально-методична робота кафедри дошкільної освіти є важливою складовою навчально-виховного процесу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського й спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, підвищення педагогічної майстерності викладачів, якісну організацію самостійної роботи і контролю знань студентів.

Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:
—   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до сучасних вимог під­готовки студентів – майбутніх фахівців дошкільної освіти;

—   удосконалення робочих програм з кожної дисципліни, змісту, форм і методів навчання студентів;

—   розроблення методичних рекомендацій із планування, організації й конт­ролю самостійної роботи студентів;

— консультування учасників щорічної олімпіади з дошкільної педагогіки на факультеті;

—   підвищення педагогічно-професійної майстерності викладачів кафедри шляхом  обміну досвідом роботи через проведення відкритих занять, підвищення їхньої кваліфікації;

— підготовка презентацій, наочних матеріалів з лекційного курсу навчальних дисциплін;

— підготовка навчально-методичних посібників:

  1. Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського: моногр. / Т.М.Степанова, О.С.Соколовська, О.С.Трифонова та ін.; за заг. ред. Т.М.Степанової. – К. : Видавничий дім «Слово», 2016.
  2. Степанова Т.М., Курчатова А.В. «Методика виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку» (монографія зі спецкурсом для студентів спеціальності 6.010101 – дошкільна освіта) м. Київ Вид-во «Слово»
  3. О.С.Трифонова. Виховання морально-етичних почуттів дітей дошкільного віку [навч.-метод. посібник для студентів 6.010101 – дошкільна освіта]; 4.І.М.Кардаш. Спадщина О.О.Потебні у сучасному педагогічному вимірі [навч. посібник для студентів 6.010101 – дошкільна освіта];
  4. Лісовська Т. А. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти дітей» Миколаїв: Вид.-ць Прокопчук Т. Ю.
  • проведення й обговорення відкритих занять;
  • проведення методичних семінарів.

 

152 література закріплена за кафедрою26.09.17