Гордість факультету


Наумчук Світлана Вікторівна
, студентка 348 групи факультету дошкільної та початкової освіти.

Бере активну участь у суспільно-громадському житті факультету та університету, учасник волонтерського загону, який опікується мешканцями міського притулку для людей похилого віку та інвалідів м. Миколаєва. Нагороджена грамотою за активну роботу в первинній профспілковій організації студентів та участь у суспільно-громадському житті МНУ імені В. О. Сухомлинського від голови обласної організації профспілки — М. В. Оборонько; нагороджена дипломом «Кращий студент-волонтер 2016».

 

Бере участь у 11 щорічному конкурсі стипендіальної програми «Завтра.ua» Фонду Віктора Пінчука, Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Бере участь у культурно-масових заходах, організованих факультетом (поетичні хвилинки, захід до Дня мови та писемності; лекторій «Людина та тварина: партнерство чи протистояння», захід «Українські вечорниці»).

 

Єфремова Юлія Олегівна, студентка 458 групи

Друкувалась у збірнику наукових праць молодих науковців і студентів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського «Українське дошкілля: здобутки і перспективи» з темою «Януш Корчак і його погляд на світ дитинства» (2014 р.). Цього ж року студентка відвідала ІХ Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Учителю, вкажи шлях краси духу» у м. Києві. На VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука. Студентство. Сучасність. Формування компетенцій майбутнього фахівця як умова його професійної успішності та особистісного розвитку» нагороджена дипломом за кращу доповідь («Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів») на секційному засіданні (2015 р.). Студентка друкувалась у збірнику тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді» (2015р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми». Юлія брала участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка: традиції та інновації»; Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції студентів і молодих учених з педагогічної освіти «Гуманізація освітньо-виховного простору початкової школи: теорія і практика» (2016 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка вчора, сьогодні, завтра» (Варшава, 2016 р.) тощо.

У 2016 році Юлія посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» за роботу «Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів у виховному просторі початкової школи».