Наукова діяльність (ПО)

1. ПЛАН НДР КАФЕДРИ

тематичний план 2018 ПО

Науково-дослідна тема кафедри «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи».

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри початкової освіти:

проф. Якименко С. І.: Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно орієнтованої технології в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової освіти;

доц. Казанжи І.В.: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до побудови освітньої траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства;

доц.  Паршук С. М.: Формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як основи національної ідентичності;

доц. Білявська Т. М.: Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти;

доц. Авраменко К. Б.: Формування математичної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти;

доц. Рехтета Л. О.: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного розвитку та формування здорового способу життя молодших школярів;

доц. Січко І. О.: Формування компетентності майбутніх фахівців початкової освіти в природничих науках і технологіях;

доц. Тимченко А.А.: Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців початкової освіти;

доц.  Казанжи О.В.: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до міжкультурного спілкування засобами літературного мистецтва;

викл. Іванець Н.В.: Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі;

викл. Тарасюк А.М.: Педагогічні умови гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях хореографією у позашкільних навчальних закладах.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА 2018 Р.

2.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Список молодих учених  2018-19

3. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Науково-дослідна робота студентів

4. ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ У БАЗАХ Index Copernicus

Index Copernicus

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА 2018 РІК

 5. НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Наукова тема Презентація-звіт

СХЕМА

6. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ НА ВИСТАВКУ (м.КИЇВ)

ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ

ВЕКТОР НА НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ. СТАТТЯ ПРОФ.ЯКИМЕНКО С.І

ЗАХОДИ ПО ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЕКТУ

7. ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТУМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

8. УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ, ОБЛАСНИХ МІСЬКИХ ПРОГРАМАХ

обласна програма