Наукова діяльність (ПО)

1. НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

План НДР кафедри на 2020-2021 н.р.

Звіт з науки 2021 р.

Звіт з науки 2020 р.

Звіт з науки 2019 р.

Звіт з науки 2018 р.

Звіт з науки 2017 р.

Звіт з науки 2016 р.

ЗВІТ НДР за 2020-2021 рр._Інноваційно-технологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти

ЗВІТ ПО КАФЕДРАЛЬНІЙ ТЕМІ за 2017-2020 рр._Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи

Наукова тема (2017-2019) Презентація-звіт

МОДЕЛЬ теми «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи

2. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Сертифікати володіння іноземною мовою

Закордонні стажування

Авторські свідоцтва

Публікації в країнах ОЄСР

Публікації у фахових виданнях України

Монографії

Участь у Міжнародних конференціях

Участь у Всеукраїнських конференціях

Цифрограм

 

3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ

ЗАХОДИ-ПО-ІННОВАЦІЙНОМУ-ПРОЕКТУ

ПРОЄКТ НА ВИСТУВКУ (м.КИЇВ) 2019

буклет на виставку (м.КИЇВ 2019)

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ НА ВИСТАВКУ (м.КИЇВ)

ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ

ВЕКТОР НА НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ. СТАТТЯ ПРОФ.ЯКИМЕНКО С.І

 

4. ПАРТНЕРСТВО ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА УНІВЕРСИТЕТУМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ

 

5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ