Наукова діяльність (ПО)

Науково-дослідна тема кафедри «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи».

Перелік наукових тем, за якими працюють викладачі кафедри початкової освіти:

проф. Якименко С. І.: Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно орієнтованої технології в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової освіти;

доц. Казанжи І.В.: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до побудови освітньої траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства;

доц. Желан А.В.: Формування музичної культури майбутніх фахівців початкової освіти засобами міжпредметних зв’язків;

доц.  Паршук С. М.: Формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як основи національної ідентичності;

доц. Білявська Т. М.: Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти;

доц. Авраменко К. Б.: Формування математичної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти;

доц. Рехтета Л. О.: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного розвитку та формування здорового способу життя молодших школярів;

доц. Січко І. О.: Формування компетентності майбутніх фахівців початкової освіти в природничих науках і технологіях;

доц. Тимченко А.А.: Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців початкової освіти;

доц.  Казанжи О.В.: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до міжкультурного спілкування засобами літературного мистецтва;

викл. Бублик А.Г.: Формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами;

викл. Іванець Н.В.: Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі;

викл. Тарасюк А.М.: Педагогічні умови гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях хореографією у позашкільних навчальних закладах.

Наукова робота кафедри здійснюється через такі форми:

  • науково-методичний семінар;
  • науково-дослідна робота;
  • підготовка докторських і кандидатських дисертацій ;
  • науково-педагогічний супровід діяльності студентських наукових гуртків
  • наукова робота студентів.

Апробація результатів наукової роботи викладачів оприлюднюється шляхом:

  • участі викладачів, аспірантів і студентів у конкурсах, олімпіадах, конференціях;
  • підготовки наукових статей за напрямом наукових досліджень;
  • підготовки науково-методичних посібників, наукових статей, монографій, матеріалів конференцій (різних рівнів).

У межах науково-дослідної теми виконуються дослідження за індивідуальними темами:

з/п

Назва теми Виконавці Термін

виконання

Очікуваний результат і його форми.

 

Перспектива впровадження
Програми МОН України  
1 ТЕМА:

Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи 2017‒2020 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап І. Підготовчий

Вивчення науково-теоретичних засад та аналіз сучасного стану проблеми підготовки фахівців початкової освіти в умовах нової української школи

 

проф. Якименко С. І.

Члени кафедри початкової освіти: Казанжи І.В.

Паршук С.М.

Білявська Т.М.

Авраменко К.Б.

Желан А.В.

Тимченко А.А.

Марущак В.С.

Рехтета Л.О.

Січко І.О.

Казанжи О.В.

2017 ‒ 2021 рр.

 

Загальний результат:

Очікуваний: Модель формування готовності майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах нової української школи

 Форма:

Монографія (10 друк. арк.); навчально-методичні посібники та методичні рекомендації; наукові статті у фахових виданнях та науково метричних базах

1. Співробітництво з базовими школами м. Миколаєва та області

2. Впровадження результатів дослідження у навчально-виховний процес ВНЗ України (факультети початкової освіти)

3. Співробітництво з МОІППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Затвердження планів співпраці з базовими школами м. Миколаєва та області.

2. Укладення договорів про співробітництво з ВНЗ України та МОІППО

Загальний результат:

Очікуваний: Визначення наукового апарату експериментально-дослідної роботи та концепції професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти

Форма: апробація результатів дослідження на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; наукові статті у фахових виданнях; електронний інформаційно-ресурсний фонд з проблеми дослідження

Програми ініціативні
  Тема:

Формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами.

 

Етап на 2016-2017 н. р.:

І етап – Теоретичні основи формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами

Викладач кафедри початкової освіти Бублик А.Г.

 

 

2016-2020 Загальний

Модель процесу формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами.

Миколаївська

ЗОШ № 28

Індивідуальний

Теоретичні основи формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами.

(Стаття у збірнику ВАК).

Педагогічні умови формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами.

(Стаття у збірнику ВАК).

  Тема Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап  на  2016-2017

І етап — Теоретичний аспект мультикультурного виховання учнів початкової школи в позакласній роботі

Викладач кафедри початкової освіти Іванець Н.В.

 

 

2016-2020 Загальний результат:

Модель мультикультурного виховання учнів початкової школи в позакласній роботі (стаття у збірнику ВАК); захист дисертації;  навчально-методичний посібник, статті, тези.

Індивідуальний результат:

Принципи мультикультурного виховання учнів початкової школи в позакласній роботі

(стаття у збірнику ВАК)

Етапи мультикультурного виховання учнів початкової школи в позакласній роботі (стаття у збірнику ВАК)

ЗОШ № 1

ім. О. Ольжича м. Миколаєва

  Тема: Педагогічні умови гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях хореографією у позашкільних навчальних закладах.

 

 

 

 

 

Етап  на  2016-2017

І етап – Теоретичні основи гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях хореографією

Викладач кафедри початкової освіти Тарасюк А.М. 2016 –2020 Загальний результат:

Модель  гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях хореографією у позашкільних закладах освіти; захист дисертації;  навчально-методичний посібник, статті, тези.

Індивідуальний:

Система роботи хореографічного гуртка.

(Навчально-методичний посібник, розділ -2 др.арк.).

Педагогічні умови гармонійного розвитку дітей 6 – 10 років на заняттях хореографією у позашкільних закладах освіти. (Стаття).

Обласний будинок художньої творчості Миколаївської ОДА

 

 

З наукової роботи заплановано такі види роботи:

— написання статей з науково-дослідної теми кафедри;

— підготовка статей і тез до міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій;

— підготовка відгуків про автореферат докторських і кандидатських дисертацій;

— рецензування монографій, дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук;

— підготовка статей разом зі студентами і магістрантами;

— залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів;

— наукові семінари.