Дисципліни (ПО)

КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (2016)

Назва дисципліни
БАКЛАВР
1. Українська мова за професійним спрямуванням
2. Іноземна мова
3. Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання.
4. Методика навчання інформатики.
5. Основи інформатики з елементами програмування
6. Математика
7. Дитяча література
8. Загальна та інклюзивна педагогіка з історією педагогіки
9. Педагогіка інклюзивна
10. Дидактика, теорія та методика виховання
11. Дидактика
12. Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
13. Сучасна українська та російська мова з практикумом
14. Теорія та методика виховання.
15. Основи педагогічних досліджень
16. Організація і управління в початковій школі
17. Методика навчання освітньої галузі «Мова та література» ( російська мова та каліграфічне письмо)
18. Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» (Методика навчання російської мови, літературного читання та іноземної мови )
19. Університетські студії
20. Методика роботи в дитячих оздоровчих таборах
21. Образотворче мистецтво з методикою навчання
22. Педагогічні технології в початковій школі
23. Методика навчання освітньої галузі «Мова і література» (Методика навчання української мови)
24.  Методика навчання освітньої галузі «Мова і література» (Методика навчання іноземної мови)
25. Методика навчання освітньої галузі «Мова і література» (Методика навчання літературного читання)
26. Методика навчання української мови, літературного читання та каліграфія
27. Методика навчання української мови і літературного читання
28. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» і «Суспільствознавство»
29. Практикум з правопису мови національних меншин (російська)
30. Методика навчання освітньої галузі «Здоров′я та фізична культура» (Методика навчання основам здоров′я. Фізична культура з методикою навчання)
31. Методика викладання образотворчого, музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії
32. Методика навчання освітньої галузі «Мистецтва» (Основи хореографії, образотворчого, сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання)
33. Методика навчання освітньої галузі «Технології» (Трудове навчання з практикумом, Методика навчання інформатики)
34. Методика формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів
35. Педагогіка В. О. Сухомлинського
36. Методика розв′язання педагогічних ситуацій у початковій школі
37. Педагогічні технології в початковій школі.
38. Теоретичні основи логіко-математичної підготовки студентів.
39. Теорія розв’язання винахідницьких завдань
40. Педагогіка дошкільна з історією педагогіки
41. Методики навчання за освітніми галузями в ДНЗ
42. Методика навчання освітньої галузі «Математика»
43. Теорія і методика музичного виховання
44. Порівняльний аналіз української та російської мов
45. Теорія та методика співпраці з родинами
46 Сучасні технології навчання і виховання в ЗОШ I ступеня
47 Теорія і технологія мовної освіти в початковій школі
48 Теорія і технологія математичної освіти в початковій школі
49 Теорія і технологія природничої освіти
50 Теорія і технологія дитячої творчості
51 Методика навчання елективного курсу «Уроки сталого розвитку»
52 Психодидактика
53 Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи
54 Інтегрована технологія наступності в освітньому просторі ДНЗ і ЗОШ I ступеня
55 Вальдорфська педагогіка
56 Методологія і методи організації проведення наукового дослідження в галузі початкової освіти
57 Теорія і методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ
58 Технологія вивчення освітніх галузей в початковій школі
59 Інтерактивні методи та їх застосування в початковій школі
60 Психодидактика вищої школи
61 Психолого-педагогічні засади викладацької діяльності на спеціальності «Початкова освіта»
62 Модель фахової підготовки вчителя
63 Особливості застосування технологій інтерактивного навчання у ВНЗ
64 Теоретичні засади вивчення галузі «Мови і літератури»
65 Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
66 Технології викладання фахових методик у ДНЗ