Міжнародна діяльність

З метою развитку і розширення міжнародних відносин, беручи до уваги взаємні інтереси в науково-академічному співробітництві факультет дошкільної та початкової освіти ініціював підписання договорів про співпрацю:

Між Миколаївським державним університетом імені В. О. Сухомлинського та Батумським державним університетом імені Шота Руставелі.

Основними завданнями договору є співробітництво в сферах: розвиток дружніх зв’язків, взаємодія в освітній та культурній сферах, об’єднання зусиль університетів у вирішенні проблем сучасної вищої освіти і культури.

Співпраця між університетами здійснюється в наступних сферах:

  • Обмін викладачами і науковцями;
  • Реалізація програм обміну студентами на рівні бакалавра та магістра;
  • Стажування викладачів і наукових працівників;
  • Створення спільних Докторських освітніх програм;
  • Організація спільних науково-дослідних проектів, в тому числі конференцій, засідань і семінарів;
  • Обмін навчальною, науковою та методичною літературою;
  • Реалізація стажування для студентів на базах сторін учасників;
  • Обмін інформацією та публікаціями;
  • Організація спільних літніх шкіл та інших заходів;
  • Обмін досвідом в навчальному та науково-дослідному управлінні

 

Підписано двосторонні договори про співробітництво з Киргизсько-Турецьким  університетом  «Манас» та створено  центр дистанційного навчання МНУ імені В.О.Сухомлинського, у якому будуть навчатися студенти України і Киргизстана.

Налагоджується співробітництво з університетом  Османгази (м. Эскишехир, Турція). У рамках підписаної угоди досягнуто домовленості  про обмін  студентами і викладачами, про спільні наукові  дослідження, про співпрацю за проектом «Один світ – багато культур» та створення Українського культурного центру у Турецькому університеті. Викладачі факультету дошкільної і початкової  освіти приймають активну участь у Міжнародній науковій конференції на тему «Модернізація педагогічної освіти в умовах глобалізації» (Ескишехир (2013), Измит (2014), Словакія (2015).

Взаємовигідним є співробітництво з Чуваським  державним педагогічним  університетом  імені І. Я. Яковлєва з метою проведення спільних досліджень, проходження практик студентами і стажувань викладачів. Щорічно викладачі двох вузів приймають участь у науково-практичних конференціях, рецензуванні наукових статей магістрів, пошукачів і докторантів.

Таким чином, міжвузівські відносини факультету дошкільної та початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського з вищими навчальними закладами, іншими організаціями зарубіжних держав отримують подальший розвиток і закріплення двосторонніх міжвузівських відносин.

 

Викладачі факультету проходять стажування за кордоном:

З 22 жовтня 2018 року по 24 січня 2019 року викладачі кафедри дошкільної освіти: доктор педагогічних наук, професор Трифонова О.С., доктори філософії в галузі освіти, доценти кафедри дошкільної освіти Соколовська О.С., Кардаш І.М. та  доктор філософії в галузі освіти. доцент кафедри початкової освіти Січко І.А. пройшли закордонне стажування у Вищій Школі Лінгвістичній (University College of Social Sciences) в м. Ченстохова (Республіка Польща) за програмою Європейського освітнього проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice»:  «Pedagogy». У межах підвищення кваліфікації (стажування) викладачами було опановано проектний підхід до організації навчального процесу, ознайомлено з можливостями розробки та подання власних обмінних, навчальних та дослідницьких проектів, з можливостями реалізації принципу мобільності студентів та викладачів через використання фондів ЄС. Слід зазначити, що науковці мали можливість не тільки обмінятися досвідом, а взяти участь у Міжнародних конференціях.