Освітні компоненти ОНП

ОК.01 Філософія науково-дослідної діяльності

ОК.02 Методологія, організація та технологія наукових досліджень

ОК.03 Управління кар’єрою

ОК.04 Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності

ОК.05 Педагогіка вищої освіти

ОК.06 Інформаційна грамотність

ОК.07 Англійська (німецька) мова для наукової комунікації

ОК.08 Академічна писемна англійська (німецька) мова

ОК.09 Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки, порівняльної педагогіки та історії педагогіки

ОК.10 Основи бібліотечної інформаційної культури

ОК.11 Асистентська практика