Освітні компоненти ОНП

ОК.01 Філософія науково-дослідної діяльністі

ОК.02 Класична педагогіка

ОК.03 Інформаційна грамотність

ОК.04 Іноземна мова для наукової комунікації

ОК.06 Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки,порівняльної педагогіки та історії педагогіки

ОК.07 Методологія наукової діяльності

ОК.08 Компаративістика в галузі педагогічної освіти

ОК.09 Історія та теорія вищої освіти України

ОК. 10 Інноваційні технології в освіті

ОК.11 Культура наукової мови та принципи академічної доброчесності

ОК.12 Інтегроване формування професійної орієнтації іншомовної комунікативної компетентності (мова викладання- англійської)

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Педагогiчний менеджмент iнклюзивноi освiти

Технологiя проєктного навчання в освiтi

Основи бібліотечної інформаційної культури та дослідницької діяльності в архівних установах

Психологія управління персоналом

Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів

Управління кар’єрою

Педагогіка вищої школи