Структура факультету

У 2015 році було започатковано факультет дошкільної та початкової освіти шляхом реструктуризації Інституту педагогічної освіти та факультету розвитку дитини Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

У складі новоутвореного факультету функціонувало 3 кафедри: дошкільної освіти, початкової освіти, педагогіки та дитячої психології. При цьому, кафедри дошкільної освіти та початкової освіти – випускові за відповідними спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.

У 2018 році кафедру педагогіки та дитячої психології було перейменовано у кафедру педагогіки та інклюзивної освіти.

З вересня 2020 року факультет дошкільної та початкової освіти змінив свою назву на «Факультет педагогічної та соціальної освіти», що було пов’язано із приєднанням кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, яка є випусковою за відповідною спеціальністю 231 Соціальна робота.

Сьогодні на факультеті функціонують чотири кафедри:

кафедру дошкільної освіти очолює доктор педагогічних наук, професор Атаманчук Юрій Миколайович

 

 

 кафедру початкової освіти очолює доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко Світлана Іванівна

 

 

кафедру педагогіки, психології та інклюзивної освіти очолює доктор психологічних наук, доцент Яблонський Андрій Іванович

 

 

кафедру фізичної культури та спорту очолює доктор філософії у галузі освіти, доцент Лелека Віталій Миколайович