Структура факультету

У 2015 році було започатковано факультет дошкільної та початкової освіти шляхом реструктуризації Інституту педагогічної освіти та факультету розвитку дитини Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

У складі новоутвореного факультету функціонувало 3 кафедри: дошкільної освіти, початкової освіти, педагогіки та дитячої психології. При цьому, кафедри дошкільної освіти та початкової освіти – випускові за відповідними спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.

У 2018 році кафедру педагогіки та дитячої психології було перейменовано у кафедру педагогіки та інклюзивної освіти.

З вересня 2020 року факультет дошкільної та початкової освіти змінив свою назву на «Факультет педагогічної та соціальної освіти», що було пов’язано із приєднанням кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, яка є випусковою за відповідною спеціальністю 231 Соціальна робота.

Сьогодні на факультеті функціонують чотири кафедри:

кафедру дошкільної освіти очолює кандидат педагогічних наук, професор Рогальська Надія Василівна

 

 

 кафедру початкової освіти очолює доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко Світлана Іванівна

 

 

кафедру педагогіки та інклюзивної освіти очолює доктор психологічних наук, доцент Яблонський Андрій Іванович

 

 

кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи очолює доктор педагогічних наук, професор Рогальська-Яблонська Інна Петрівна

Викладачі факультету набувають досвіду роботи в закордонних університетах під час проходження стажувань у Чехії, Польщі, Ізраїлі, Швеції, Латвії. Активно друкують свої наукові статті в наукометричних базах Scopus, WOS, в журналах категорії Б, у закордонних фахових виданнях. Три кафедри є випусковими, здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 231 Соціальна робота.

На факультеті діє аспірантура за напрямом 01 Освіта/Педагогіка: 011 – «Освітні, педагогічні науки», на здобуття наукового ступеня “Доктор філософії”.

З більш детальною інформацією про основні напрями діяльності кафедр факультету педагогічної та соціальної роботи можна ознайомитися на сторінках відповідних кафедр.