Структура факультету

Важко визначити єдину причину виникнення спеціальності «Дошкільна освіта» на Миколаївщині: їх було багато й, переплітаючись, вони перетворилися на велику рушійну силу, що надихала на невтомну працю. Було багато творчого запалу й ініціативи, які сповнювали впевненістю на початку польоту «першої ластівки». ЇЇ поява на освітньому небосхилі м. Миколаєва та області не була випадковою. У зв’язку з тим, що в Миколаєві і в Миколаївській області керівні посади і посади вихователів дошкільних навчальних закладів обіймали особи, які не мали спеціальної фахової вищої і  середньої освіти (70% від загальної кількості), у 1998 році в Миколаївському педагогічному університеті за ініціативою кандидата педагогічних наук, доцента Степанової Тетяни Михайлівни, фахівця в галузі  дошкільної освіти, було відкрито спеціальність «Дошкільне виховання» з обсягом набору по 50 осіб на денну і заочну форми навчання.

Того ж року при кафедрі педагогіки Миколаївського державного педагогічного інституту, яку очолював відомий своєю невтомною енергією професор Юрій Олександрович Грицай, наказом ректора інституту утворено секцію дошкільної освіти. До неї входило лише два викладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Степанова Тетяна Михайлівна та викладач Сорочан Тетяна Василівна. У цьому ж році рішенням Міністерства освіти і науки України було здійснено перший набір студентів на спеціальність «Дошкільне виховання» як на денну, так і на заочну форму навчання. Так, на денну форму навчання було набрано групу студентів за спеціальністю «Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)», дві групи студентів на заочну форму навчання – одну групу студентів за спеціальністю «Дошкільне виховання» (за скороченим терміном навчання – 2 роки і 6 місяців –  на базі молодшого спеціаліста) і ще одну групу студентів за спеціальністю «Дошкільне виховання. Практична психологія» (з терміном навчання 5 років).

Осяяна м’яким сонячним світлом сердець, закоханих у свою справу освітян, молода спеціальність посіла своє належне місце в системі освіти Миколаївщини, надавши їй довершеності й всеосяжності.

У 1999-2000 навчальному році до складу викладачів секції залучились: кандидат педагогічних наук, доцент Куліш Раїса Василівна та старший викладач Казанжи Ірина Володимирівна.

У вересні 2000 року секція дошкільної освіти виокремилась у самостійну кафедру дошкільної освіти, поповнивши своєю кількістю кафедри педагогічного факультету вже Миколаївського державного педагогічного університету. Кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Степанова Тетяна Михайлівна. Незважаючи на важкий період становлення молодої спеціальності, викладачі, повіривши в її розвиток, її майбутнє, займалися не лише навчально-виховною роботою зі студентами, а й проводили наукові дослідження, прагнучи до підвищення свого наукового й фахового рівня.

У 2000 році дошкільні навчальні заклади міста і області поповнилися першими випускниками заочної форми навчання спеціальності «Дошкільне виховання».

У 2003 році було здійснено перший випуск студентів денної форми навчання за спеціальністю «Дошкільне виховання. Мова та література (англійська)».

З кожним роком спеціальність зростала і міцнішала. Зростав науковий потенціал кафедри. У тому ж 2003 році було відкрито магістратуру (обсяг набору складав 10 осіб денної і заочної форми навчання). У 2004 році спеціальність «Дошкільне виховання» отримала ІV-й рівень акредитації і здійснила перший випуск студентів зі спеціальності «Дошкільне виховання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр педагогічної освіти» з кваліфікацією «Викладач педагогіки і психології (дошкільної)». Окремі випускники магістратури по завершенні навчання вступають до аспірантури, захищають кандидатські дисертації.

Ураховуючи потреби у фахівцях, викладачі кафедри гнучко підходили до їх підготовки. Так, згодом у 2003 році було відкрито спеціалізацію «Соціальна педагогіка», а 2005 року – «Корекційна освіта (логопедія)». Враховуючи потреби в педагогічних кадрах дошкільної галузі освіти, у 2010 році було розширено ліцензійний обсяг на спеціальності, що складав 90 осіб як на денну, так і на заочну форму навчання. Здійснено набір студентів на спеціальність «Дошкільна освіта» з такими додатковими спеціалізаціями: «Соціальна педагогіка», «Практична психологія», «Корекційна освіта (логопедія)». У тому ж році з’явилась ще одна спеціалізація – «Початкова освіта». Утворення цієї спеціалізації дало можливість більш глибоко вирішувати проблему наступності в роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи.

Протягом усього етапу становлення та розвитку спеціальності пліч-о-пліч з викладачами працювала, надихаючи своїм запалом та енергією академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Богуш Алла Михайлівна. Будучи одним із головних ініціаторів створення спеціальності, науковим керівником, радником, колегою й просто чуйною людиною, Алла Михайлівна допомагала молодим викладачам підвищувати свої професійні знання, вміння й навички, залучаючи їх до своєї наукової школи. Так, під її керівництвом у 2002 році було захищено кандидатську дисертацію Казанжи Іриною Володимирівною з теми «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи», у 2009 році – кандидатську дисертацію Кардаш Іриною Миколаївною з теми «Творчий розвиток філологічної спадщини О.О. Потебні в сучасній лінгводидактиці», у 2011 році захищено докторську дисертацію Степановою Тетяною Михайлівною з теми «Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки (кінець ХІХ – ХХ століття): методологія, теорія, практика» та кандидатську дисертацію Лісовською Тетяною Адамівною з теми «Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку».

У вересні 2012 року на базі кафедри дошкільної освіти факультету психології було створено факультет розвитку дитини Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, який очолила доктор педагогічних наук, професор Степанова Тетяна Михайлівна. До структури факультету увійшли три кафедри: кафедра дошкільної освіти і соціального розвитку особистості, завідувачем якої стала доктор педагогічних наук, професор Степанова Тетяна Михайлівна, кафедра теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості, яку очолила за сумісництвом доктор педагогічних наук, професор Богуш Алла Михайлівна; кафедра філософської думки та культурології під керівництвом доктора філософських наук, професора Полянської Вікторія Іванівна.

Професорсько-викладацький колектив факультету здійснював викладання всіх психолого-педагогічних дисциплін та дисциплін філософського напряму, які викладаються на багатьох факультетах та інститутах університету, а також фахових методик дошкільної освіти.

З 1 вересня 2015 року, враховуючи вимоги щодо обов’язкового навчання дітей з 5 років у дошкільних навчальних закладах, вирішуючи проблему наступності і перспективності в розвитку дошкільної і початкової освіти, наказом ректора Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського створено факультет дошкільної та початкової освіти, який об’єднав дві спеціальності – «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта». Сьогодні на факультеті функціонують три кафедри:

  • кафедра дошкільної освіти, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Трифонова Олена Сергіївна;
  • кафедра початкової освіти, яку очолює доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко Світлана Іванівна;
  • кафедра педагогіки та дитячої психології, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Хайруддінов Мухіддін Айіддінович.