Умови вступу

Створенню факультету дошкільної та початкової освіти передувало функціонування таких підрозділів: факультету підготовки вчителів початкових класів (1979 р.) та факультету розвитку дитини (2012 р.), який з 1998 року готував фахівців спеціальності «Дошкільна освіта».

Декан факультету дошкільної та початкової освіти – доктор педагогічних наук, професор Степанова Тетяна Михайлівна.

Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами:

 БАКАЛАВР

012 Дошкільна освіта (кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку).

013 Початкова освіта (кваліфікація: вчитель початкової школи).

МАГІСТР

012 Дошкільна освіта (кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Організатор дошкільної освіти).

013 Початкова освіта (кваліфікація: викладач педагогіки і методики початкової освіти).

 ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

1) 4 роки за ступенем «бакалавр» для тих, хто має загальну середню освіту;

2) 2,10 роки за ступенем «бакалавр» (скорочений термін) для тих, хто має спеціальну базову освіту;

3) 3 роки на базі вищої педагогічної освіти.

Додаткові освітні програми: Дошкільна освіта. Початкова освіта. Практична психологія.

Початкова освіта. Дошкільна освіта. Практична психологія.

Початкова освіта. Захистник відчизни

Форми навчання – денна, заочна (використовуються дистанційні форми навчання). Підготовка фахівців усіх спеціальностей відбувається за рахунок видатків державного бюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.

 

 НАШІ ПЕРЕВАГИ

 • Фундаментальна фахова підготовка, застосування сучасних освітніх технологій;
 • Функціонування аспірантури за напрямами 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.08 – дошкільна педагогіка;
 • Належне матеріально-технічне забезпечення (аудиторії, читальна зала, комп’ютерний клас, музей-лабораторія «Педагогічна освіта Миколаївщини»);
 • Забезпечення гуртожитком;
 • Творча самореалізація.
 • Професійне вдосконалення під час проходження педагогічної практики в закладах освіти, у ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, реабілітаційних центрах.
 • Повне працевлаштування всіх студентів у заклади освіти.
 • Кафедра військової підготовки;
 • Додаткове вивчення англійської мови;
 • Спортивно-оздоровчий табір «Моряна» (на березі Чорного моря);
 • Організоване дозвілля студентів (конкурси, виступи, змагання, художні колективи, спортивні секції).

  

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

 • Вища школа міжнародних відносин та суспільних комунікацій м. Хелм (Польща).
 • Південний науково-методичний центр НАПН України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника;
 • Ескішехирський університет імені Османгази (Туреччина);
 • Чувашський державний педагогічний університет імені І.Я Яковлєва;
 • Киргизо-Турецький університет «Манас».
 • Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі.

  

ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ:

 • вихователь дітей дошкільного віку;
 • вчитель початкової школи;
 • методист з дошкільної освіти;
 • методист із початкової освіти;
 • викладач психології та педагогіки дошкільної в освітніх закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • практичний психолог у навчальних закладах;
 • працівник благодійних фондів, служби допомоги молоді.

  

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ ПОДАТИ  АБІТУРІЄНТ ОСОБИСТО:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал, копія);
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (за 2016 та 2017 р.);
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • документи, що надають право на пільги.

Для вступу на навчання за спеціальністю – «Дошкільна освіта» або «Початкова освіта» абітурієнт має подати сертифікати з таких предметів:

1.Українська мова та література (профільний предмет) не менше, ніж 100 балів.

 1. Історія України не менше, ніж 100 балів.
 2. Математика або Біологія не менше, ніж 100 балів.

Примітка: вступники мають право подавати сертифікат  зовнішнього  незалежного оцінювання, виданий у 2016 р.

 

Чекаємо на вас!

Адреса: кімн. № 01.404, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54017

Телефон дирекції: (0512) 37-89-53; 37-88-26
Відділ довузівської підготовки: тел.(0512) 37-88-44.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Факультет дошкільної та початкової освіти

ПЛАН РОБОТИ

 ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 

 Миколаїв 2017 рік

Відповідальний секретар прийомної комісії МНУ імені В.О.Сухомлинського – заступник декана з навчальної роботи факультету економіки – Пархоменко Олександр Юрієвич

 

СТРОКИ ПРИЙОМИ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ , КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Прийом  заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить МНУ імені В.О. Сухомлинського 26 липня 2017 року

0 18.00 годині

 

10 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 20 липня 2017року

0 18.00 годині

 

10 серпня 2017року
Терміни проведення МНУ імені В.О. Сухомлинського вступних випробувань 21-23 липня 2017 року 21-23 липня 2017 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години

01 серпня  2017 року

01серпня 2017 року
Терміни виконання вимог до зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00

05 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 14 серпня 2016 року

за державним замовленням – не пізніше 05 серпня 2017 року.

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 14 серпня 2017 року

 

Термін зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00

07 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 15 серпня 2017 року

 

Прийом  заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить МНУ імені В.О. Сухомлинського 24 липня 2017року

0 18.00 годині

 

24 липня 2017року

0 18.00 годині

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 24 липня 2017 року

0 12.00 годині

 

24 липня 2017 року

0 12.00 годині

 

Терміни проведення МНУ імені В.О. Сухомлинського вступних випробувань 27 липня 2017 року 28 липня 2017року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години

01 серпня 2017року

01 серпня 2017 року
Терміни виконання вимог до зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00

05 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 14 серпня 2017 року

за державним замовленням – не пізніше 05 серпня 2017року.

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 14 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00

07 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 15 серпня 2017 року

за державним замовленням – не пізніше 12.00

07 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 15 серпня 2017 року

 

Прийом  заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітнім рівня магістр проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить МНУ імені В.О. Сухомлинського 26 липня 2017 року

0 18.00 годині

 

10 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 27 липня 2017року

0 18.00 годині

 

10 серпня 2017року
Терміни проведення МНУ імені В.О. Сухомлинського вступних випробувань 22-29 липня 2017 року 22-29 липня 2017року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години

01 серпня 2017року

01 серпня 2017 року
Терміни виконання вимог до зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 18.00

07 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 10 серпня 2017 року

за державним замовленням – не пізніше 07 серпня 2017року.

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 10 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 18.00

08 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 11 серпня 2017 року

за державним замовленням – не пізніше 18.00

08 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб  – після зарахування на місця державного замовлення, відповідно напряму не пізніше 11 серпня 2017 року

 

 

Порядок роботи приймальної комісії

Пн.– Пт – 8.30 – 17. 00 год.

Сб. – 8.30-12.30 год.

Неділя – вихідний

Голова відбіркової комісії факультету – декан факультету, професор Степанова Т.М.

Відповідальний секретар приймальної комісії факультету дошкільної та початкової освіти МНУ імені В.О. Сухомлинського – секретар кафедри початкової освіти  – Ганжела Є.П.

Секретар ЄДЕБО – лаборант кафедри дошкільної освіти – Боляк Н.Ю.

Фахова атестаційна комісія  для перевірки тестових завдань з профільних предметів для вступу на освітній ступень «магістр» та завідувач кафедри дошкільної освіти  професор Трифонова О.С., завідувач кафедри початкової  освіти  професор Якименко С.І.

Фахова атестаційна комісія  для перевірки тестових завдань з профільних предметів для вступу на освітньо-професійний  рівень «бакалавр» за скороченим терміном навчання: доценти кафедри дошкільної освіти Лісовська Т.А., Курчатова А.В. доценти кафедри початкової освіти Авраменко К. Б., Казанжи І.В.