Навчальні програми ПО і ДО

2023-2024 н.р.

Програми практик

Iнспект-метод_практика_012 ДО_магістр

Виробнича (наук.-пед.) _013.ПО маг_6 к.

Виробнича практика 4 курс

Робоча програма адмін.-управл. практики ПО_5 к

Робоча програма виробничої практики ПО 3 к.

Робоча програма навчальної практики_ПО 2 к.

Робоча програма_практика_в групах старшого дошкільного віку

Робоча програма_практика_в групах раннього віку012ДО_бакалавр скорочено

Робоча програма_практика_в групах середнього дошкільного віку

 

Навчальні програми 2023-2024

НП_Терія і методика ігрової ЗДО

НП_ Психологія професійного вигорання

НП_Педагогіка_загальна_та_історія_педагогіки_дидактика_початкової

НП_Педагогічна творчість

НП_Основи педагогічної майстерності та етика вчителя поч.освіти

НП_Методика виховної роботи у початковій школі

НП_Інтерактивні технології в освіті

НП_Інноваційні технології в освіті

НП_Теорія та методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі

НП_Теорія та методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі

НП_Теорія та методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі

НП_Сучасні моделі початкової освіти

НП_Психологія дитяча

НП_Психологія педагогічна_ПО

НП_Психологія педагогічна_ДО

НП_Методика навчання інтегрованого курсу Я досліджую світ у початковій школі

НП_В.Б. 2.5. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти та першого класу школи

НП_В.Б. 2.2. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти та першого класу школи

НП_Риторика, культура та техніка мовлення вихователя

НП_Культура мовлення та виразне читання

НП_Дитяча література

НП_Методика формування моівленнєвої особистості дитини-дошкільника

НП_Актальні проблеми дошкільної педагогіки(14)

НП_Взаємодія з батьківською спільнотою

НП_Методика навчання фізкультурної освітньої галузі

НП_Основи образотворчого мистецтва

НП_Педагогіка сімейного виховання

НП_Технології роботи гувернера

НП_Теорія та методика фізичного виховання та безпеки життєдіяльності

НП_Дитяча_література_та_сучасна_укр_мова

НП_Культура_мовлення_сучасного_вчителя_поч_шк_.

НП_Методика_навчання_технологічноі_осв_галузі

НП_Методика_форм_ключ_та_предм_комп_

НП_Методологія_наукових_досліджень

НП_Методика_навчання_мовно_літер_осв_галузі

НП ЛОГОРИТМІКА  та ігри в логопед.роботі

НП_Екологія та природознавство з методикою

НП_Логопедичне консультування

НП_Нові інформаційні технології в ЗДО

НП_-Методика-ситуаційного-навчання

НП_Методика навчання україн.мови з народ.

НП_Ознайомлення із суспільним довкіллям

НП_Методика навчання іншомовної діяльності дітей дошкільного та мол.шк.віку

НП_Інтегроване формування проф.-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності

НП_Інклюзивна освіта

НП_Методика навчання іноземної мови в початковій школі

НП_Нейропсихологічний супровід розвитку дитини  

НП_ОДiЛ

НП_Супервізія та наставництво в інклюзивній освіті     

НП_Педагогіка_раннього_віку_2023-2024

НП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти_5 курс

НП_В.Б 2.5. Медіосвіта та медіограмотність сучасного педагога 448

НП_В.Б. 2.1. Психодидактика у початковій школі

НП_В.Б. 2.4. Формування медіакультури вихователя ЗДО_6 курс

НП_В.Б. 2.4. Формування медіакультури вчителя початкової школи 6 курс

НП_В.Б.1.1. Педагогічна деонтологія_5 к.

НП_Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі

НП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у поч.школі_2_курс_

НП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у поч.школі_3 курс

НП-Психологія-загальна

НП_Організація культурно-дозвіл. діяльності 2023-2024

НП_Компаративістика_в_галузі_пед_освіти_2023_2024

НП_ управління методичною

НП _Рефлексія молодшого школяра

НП_Педагогіка (Дидактика початкової освіти)

 

Робочі програми 2023-2024

РП_ Психологія професійного вигорання

РП_Методика виховної роботи у початковій школі

РП_Інтерактивні технології в початковій школі

РП_Інноваційні технології

РП_Теорія і методика ігрової ЗДО

РП_Основи пед.майстерності та етика вчителя поч.освіти

РП_Педагогіка

РП_Пед. творчість і технології в ПШ

РП_Теорія і методика ігрової ЗДО

РП_Педагогіказагальна_та_історія_педагогіки_дидактика_початкової

РП_Теорія та методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі

РП_Теорія та методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі

РП_Теорія та методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі

РП_Сучасні моделі початкової освіти

РП_Психологія педагогічна_ПО

РП_Психологія педагогічна_ДО

РП_Психологія дитяча

РП_Методика навчання інтегрованого курсу Я досліджую світ у поч. школі

РП_В.Б. 2.5. Наступність у роботі закладу дошкільної освіта та першого класу школи

РП_В.Б. 2.2. Наступність у роботі закладу дошкільної освіта та першого класу школи

РП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти 5 курс

РП_В.Б 2.5. Медіосвіта та медіограмотність сучасного педагога 448

РП_В.Б. 2.1. Психодидактика у початковій школі

РП_В.Б. 2.4. Формування медіакультури вихователя ЗДО_6 курс

РП_В.Б.1.2. Педагогічна деонтологія_5_к

РП_Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі

РП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у поч.школі_2_курс

РП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у поч.школі_3 курс

РП_Риторика, культура та техніка мовлення вихователя

РП_Методика формування мовленнєвої особистості дитини-дошкільника

РП_Методика навчання української мови з народознавством

РП_Культура мовлення та виразне читання_2 курс

РП_Дитяча література_4_курс

РП_Дитяча література_3_курс

РП_Методика_форм_ключ_та_предм_комп_

РП_Метолика_навчання_мовно_літер_осв_галузі

РП_Методологія_наукових_досліджень

РП_Методика_навчання_технологічноі_осв_галузі

РП_Культура_мовлення_сучасного_вчителя_поч_шк_

РП_Дитяча_література_та_сучасна_укр_мова

РП_Інтегроване формування проф.-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності_2023-2024

РП_Інклюзивна освіта_2023-2024

РП_Методика навчання іноземної мови в початковій школі_2023-2024

РП_Нейропсихологічний супровід розвитку дитини_2023-2024

РП_ОДiЛ_2023-2024

РП_Супервізія і наставництво в інклюзивній освіті_2023-2024

РП_Педагогіка_раннього_віку_2023-2024

Р.П. Організація культурно-дозвіл. 2023-2024

РП_Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

РП_Взаємодія з батьківською спільнотою

РП_Методика навчання фізкультурної освітньої галузі

РП_ОТМ 

РП_Педагогіка сімейного виховання

РП_Технології роботи гувернера

РП_Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

РП Екологія та природознавство з методикою

РП_ Логорiтмiка та ігри в логопедичній роботі

РП_ Ознайомлення дітей  із суспільним довкіллям

РП_Логопедичне консультування

РП_Методика сит.навч.

РП_Нові інформаційні технології в ЗДО

РП-Психологія-загальна

РП_Педагогіка вищої школи_2023-2024

РП_Компаративістика_в_галузі_пед_освіти_2023_2024

РП_управління методичною

РП_Рефлексія молодшого школяра

РП_Педагогіка (Дидактика початкової освіти)

 2022-2023 н.р.

Програми практик

Iнспект-метод_практика_012 ДО_магістр

Виробнича (наук.-пед.) _013.ПО маг_6 к.

Виробнича практика 4 курс_22-23

Робоча програма адмін.-управл. практики ПО_5 к

Робоча програма виробничої практики ПО 3 к.

Робоча програма навчальної практики_ПО 2 к.

Робоча програма_практика_в групах старшого дошкільного віку

Робоча програма_практика_в групах раннього віку012ДО_бакалавр скорочено

Робоча програма_практика_в групах середнього дошкільного віку

 

Навчальні програми

НП_Психологія дитяча

НП_Організація роботи групи продовженого дня

НП_Управління-закладами-освіти_2022-2023

НП_Компаративістика_2022-2023

НП_Методика навчання інтегрованого курсу Я досліджую світ у поч. школі 2022-2023

НП_Моделювання освітнього середовища НУШ 2022-2023

НП_Методологія наукових досліджень 2022-2023

НП_Національно-патріотичне виховання в ЗДО 2022-2023

НП_Сучасні моделі поч. школі 2022-2023

НП_Теорія та методика навч. громад. та історичної осв. галузі у поч. школі 2022-2023

НП_Теорія та методика навчання природничої освіти у поч. школі 2022-2023

НП_ Управління методичною роботою_2022_2023

НП_Теорія і методика ігрової діяльності дітей 2022_2023

НП_Інтерактивні технології в освіті_2022_2023

НП_Методика виховної роботи 2022_2023

НП_Педагогічна творчість вчителя початкової школи_2022_2023

НП_Педагогіка (дидактика початкової освіти)_2022_2023

НП_Теорія та методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі 2022_2023

НП_Технології роботи гувернера 2022_2023

НП_Методика навчання української мови з народознавством_2022-2023

НП_Методика формування мовленнєвої особистості дитини_2022-2023

НП_Технології викладання фахових дисциплін_2022-2023

НП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти

НП_Інноваційні технології в дошкільній освіті 2022-2023

НП_Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі 2022-2023

НП_Психодидактика у початковій школі 2022-2023

НП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі 2022-2023

НП_Психол.проф.вигорання_2022_2023

НП_Логопедичне консультування_2022-2023_

НП_Дошкільна лінгводидактика з культурою мовлення та виразним читанням2022-2023

НП_Риторика, культура та техніка мовлення вихователя2022-2023

НП_Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості

НП_Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

НП_Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості

НП_Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

НП Нові інформаційні технології в ЗДО

НП- Педагогіка (загальна, дошкільна, історія дошкільної педагогіки)

НП_Вальдорфська педагогіка

НП ЛОГОРИТМІКА

НП_Екологія та природознавство з методикою

НП_Освітній менеджмент в ЗДО

НП_ПЕДАГОГІКА РАННЬОГО ВІКУ

НП_ОСНВОИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

НП_СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

НП_ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НП_Теорія та методика співпраці з родинами та здоровий споосіб життя

НП_ Дитяча література та сучасні укр.мова з практикумом

НП_Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

НП_Культура мовлення сучасного вчителя поч.школи

НП_Методика формування клучових та предметних компетентностей мол.школярів

НП_Теорія та методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

НП_Інтегроване формування проф.-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції Шапочка

НП_Логопедичне консультування

НП_Основи спеціальної педагогіки та логопедії 

НП_Педагогiчний_менеджмент_iнклюз_освiта

НП_Психол.проф.вигорання

НП_Основи дефектології та логопедії_2022-2023

НП_-Методика навчання іноземної мови в початковій школі

НП_Нейропсихологічний супровід розвитку дитини_2022-2023

НП_ Методика ситуаційного навчання

НП_Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі

НП_ДО_Психологія_педагогічна

НП_ПО_Психологія_педагогічна

НП_ДО_Актуальні проблеми дитячої психології

НП_Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного педагога

НП_Організація роботи в групах продовженого дня

НП_Освітній менеджмент у початковій школі

 

 

Робочі програми

РП_Психологія дитяча

РП__Організація роботи в групах продовженого дня

РП_Компаративістика_2022-2023

РП_Управління закладами освіти_2022-2023

РП_Методика навчання інтегрованого курсу Я досліджую світ у поч. школі 2022-2023

РП_Моделювання освітнього середовища НУШ_2022-2023

РП_Методологія наукових досліджень 2022-2023

РП_Національно-патріотичне виховання в ЗДО 2022-2023

РП_Сучасні моделі поч. школі 2022-2023

РП_Теорія та методика навчання громад. та історичної освітньої галузі у поч. школі 2022-2023

РП_Теорія та методика навчання природничої освітньої галузі у поч. школі 2022-2023

РП_. Теорія і методика ігрової діяльності дітей 2022_2023

РП_Інноваційні технології в початковій школі_2022_2023

РП_Методика виховної роботи 2022_2023

РП_Педагогічна творчість вчителя початкової школи 2022_2023

РП_Педагогіка (дидактика початкової освіти)_2022_2023

РП_Теорія та методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі 2022_2023

РП_Технології роботи гувернера 2022_2023

РП_Управління методичної роботи ЗЗСО_2022_2023

РП_Методика формування мовленнєвої особистості дитини_2022-2023

РП_Технології викладання фахових дисциплін 2022-2023

РП_Методика навчання української мови з народознавством_2022-2023

РП_Інноваційні технології в дошкільній освіті 2022-2023

РП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти 2022-2023

РП_Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі 2022-2023

РП_Психодидактика у початковій школі 2022-2023

РП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі 2022-2023

РП_Дошкільна лінгводидактика з культурою мовлення та виразним читанням2022-2023

РП_Риторика, культура та техніка мовлення вихователя2022-2023

РП_Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень)

РП_Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості

РП_Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості

РП_Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

РП Екологія та природознавство з методикою

РП_Вальдорфська педагогіка

РП_ПЕДАГОГІКА РАННЬОГО ВІКУ

РП_Нові інформаційні технології в ЗДО

РП_Освітній менеджмент в ЗДО

РП_ ЛОГОРИТМІКА

РП-Педагогіка (загальна, дошкільна, історія педагогіки)

РП Теорія та методика музичного виховання

РП_Основи образотворчого мистецтва з методикою

РП_Сімейне виховання

РП_Теорія та методика музичного виховання

РП_Теорія та методика співпраці з родинами та здоровий спосіб життя

РП_ Дитяча література та сучасні укр.мова з практикумом

РП_Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

РП_Культура мовлення сучасного вчителя поч.школи

РП_Методика формування клучових та предметних компетентностей мол.школярів

РП_Теорія та методика навчання мовно-літературної освітньої галузі

РП Інтегроване формування проф.-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції Шапочка

РП_Логопедичне консультування_2022_2023

РП_Психол.проф.вигорання_2022_2023_

РП_Основи спеціальної педагогіки та логопедії

РП_Педагогiчний_менеджмент_iнклюз_освiта

РП_Основи дефетології і логопедії 2022-2023

РП_Методика ситуаційного навчання

РП_Формування медіакультури вчителя початкової школи

РП_Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі

РП_Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж

РП_Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі в початковій школі (Паршук)

РП_В.Б. Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя

РП_ПО_Психологiя_педагогiчна 2022_2023

РП_ДО_Психологiя_педагогiчна 2022_2023_

РП_Актуальні проблеми дитячої психології

РП_Методика навчання іноземної мови в початковій школі

РП_Нейропсихологічний супровід розвитку дитини_2022-2023

РП_Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного педагога

РП_Освітній менеджмент у початковій школі

 

2021-2022 н.р.

Навчальні програми

НП_Теорія і методика математичної освітньої галузі_21-22

НП_Методологія наукових досліджень

НП_Науково-дослідницька діяльність молодших школярів_ 21-22

НП_Методика навчання основ здоровя і фізичної культури_СТН_21-22 н.р.

НП_Методика навчання математики СТН_21-22 н.р.

НП_Методика навчання основ здоровя і фізичної культури_21-22 н.р.

НП_Дитяча література_21-22

НП_Методика навчання іноземної мови_21-22

НП_Сучасна українська мова з практикумом_21-22

НП_Теорія і методика навч. мовно-літ. осв. галузі

НП_Українська мова за проф. спрямув._21-22

НП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти 21-22

НП_Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання 21-22

НП_Компьютерні дитячі ігри в ЗДО 21-22

НП_Психодидактика у початковій школі 21-22

НП_Соціальна педагогіка 21-22

НП_Методика навчання муз., сценічного мистецтва з елементами хор. у п.ш._3 курс

НП_Методика навчання муз., сценічного мистецтва з елементами хор. у п.ш._4 курс

НП_Сімейна педагогіка

НП_Сучасні моделі початкової школи

НП_Теорія та методика виховання_ПО

НП_Технології виховання в ЗОШ І ступеня

НП_Актуальні проблеми педагогіки пчаткової освіти

НП_Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання

НП_Психодидактика у початковій школі_бакалавр

НП_Психодидактика у початковій школі_магістр

НП_Теорія і технологія мовної освіти

НП_Пед. творчість і технології в ПШ_3, 4 курси

НП_Педагогіка (дидактика початкової освіти)_2 курс

НП_Технології викладання фахових дисциплін_5,6 курси

НП_Управління методичною роботою ЗЗСО_6, 7 курси

НП_Педагогіка

НП_Екологія та прир. з метод. 3 курс.

НП_Метод.навч.прир. і сусп. 4 курс.

НП_Математика з методикою навчання

НП_Методологія наукових досліджень

НП_Теорія і технологія математичної освіти

НП_Дитяча література 4 курс

НП_Методика ситуаційного навчання

НП_Образотворче мистецтво

НП_ Методика навчання іноземної мови

НП_Українська мова за професійним спрямуванням

НП_ Методика навчання української мови та літературного читання

НП_Методика навчання української мови з народознавством

Робочі програми

РП_Теорія і методика математичної освітньої галузі_21-22

РП_Методологія наукових досліджень_21-22 н.р.

РП_Науково-дослідницька діяльність молодших школярів_ 21-22 н.р.

РП_Методика навчання основ здоровя фізичної культури_СТН_21-22

РП_Методика навчання математики СТН_ 21-22 н.р.

РП_Методика навчання основ здоровя та фізичної культури_21-22

РП_Дитяча література_ 21-22

РП_Методика навчання іноземної мови 21-22

РП_Сучасна українська мова з практиумом_21-22

РП_Теорія та методика навч. мовно-літ. осв. галузі

РП_Українська мова за проф. спрямув. 21-22

РП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти 21-22

РП_Інформатика та сучасні інформацінф технології з методикою навчання 21-22

РП_Компьютерні дитячі ігри в ЗДО

РП_Психодидактика у початковій школі 21-22

РП_Соціальна педагогіка 21-22

РП_Методика навчання муз., сценічного мистецтва з елементами хор. у п.ш_4 курс

РП_Методика навчання муз., сценічного мистецтва з елементами хор. у п.ш._3 курс

РП_Сімейна педагогіка

РП_Сучасні моделі початкової школи

РП_Теорія та методика виховання_ПО

РП_Технології виховання в ЗОШ І ступеня

РП_Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти

РП_Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання

РП_Психодидактика у початковій школі_бакалавр

РП_Психодидактика у початковій школі_магістр

РП_Теорія і технологія мовної освіти

РП_Управління методичної роботи ЗЗСО_6,7 курси

РП_Технології викладання фахових дисциплін_5, 6 курси

РП_Педагогіка (дидактика початкової освіти)_2 курс

РП_Пед. творчість і технології в ПШ_3, 4 курси

РП_Педагогіка

РП_Екологія та прир. з метод. 3 курс.

РП_Метод.навч.прир. і сусп. 4 курс. 

РП_Математика з методикою навчання

РП_Методологія наукових досліджень

РП_Теорія і технологія математичної освіти

РП_Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя

РП_Методика ситуаційного навчання

РП_Образотворче мистецтво

РП _Методика навчання іноземної мови

РП_Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень