Склад кафедри (ПО)

Інформація про викладачів кафедри початкової освіти

 

Якименко Світлана Іванівна

сторінка НПП Якименко С.І.

Кандидат педагогічних наук, доктор наук в галузі освіти, професор, Відмінник народної освіти,  завідувачка кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Відмінник народної освіти, Дипломант ІІ ступеню ВДНГ Української РСР (№ 35 від 6.10.1989 р.), ІІ грант програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Міжнародного фонду «Відродження» (№1383 від 18.07.1995.), Нагороджена почесною грамотою МОН України 2006 р., грамотами різного рівня. За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм нагороджена «орденом княгині Ольги ІІІ ступеня». Дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії. 
З 1994 р. керує науковою школою здобувачів. За цей період підготувала і вивела на захист 33 кандидатів педагогічних наук та докторів філософії у галузі освіти.
Викладає курс педагогіки: «Дидактика», «Основи педагогічної творчості», «Методика формування предметних та ключових компетентностей  молодших школярів», «Теорія і технологія дитячої творчості», «Методики навчання за освітніми галузями в ДНЗ».

Професор Якименко С. І значну увагу приділяє розробці та впровадженню в навчально-виховний процес ДНЗ, загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ сучасних інноваційних технологій. Розробила та впровадила авторську «Інтегровану особистісно-орієнтовану технологію в дошкільних навчальних закладах та середніх загальноосвітніх школах І ступеня» на всеукраїнському та регіональному рівнях.
Протягом 26 років активно співпрацює з МОІППО, надає кваліфіковану методичну допомогу вихователям та вчителям початкових класів міста Миколаєва та області, консультує вихователів ДНЗ інших областей України, шостий рік поспіль проводить Всеукраїнську авторську літню школу інноватики.
Світлана Іванівна Якименко плідно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими фондами, громадськими організаціями та центрами: Міжнародним інноваційним центром гармонійного розвитку людини «Піснезнайка»; керівник громадської Миколаївської обласної організації «ЄВРООСВІТА – ХХІ СТОЛІТТЯ», «Всеукраїнський центр гуманної педагогіки».
Світлана Іванівна є координатором соціально-благодійної програми «Твори добро», діяльність якої постійно висвітлюється в ЗМІ; є автором понад 350 публікацій з питань теорії та практики навчання і виховання в системі дошкільної, початкової, середньої, вищої шкіл та власником 55 авторських свідоцтв. Якименко С. І. бере активну участь у презентації наукових видань, посібників, підручників в Україні.

 

 

Авраменко Квітослава Богданівна

сторінка НПП Авраменко К.Б.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

У 1989 році з відзнакою  закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського. З 1989 по 1995  працювала вчителем початкових класів у Миколаївській гуманітарній гімназії № 2 та викладала 2004-2006 рр. у даному навчальному закладі факультативний курс «Основи наукової праці». З 1995 року – викладач методики навчання математики. У 2002 році захистила дисертацію й одержала ступінь кандидата педагогічних наук. У 2005 році отримала наукове звання доцент. Бере активну участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має понад  90 наукових праць. 

Коло наукових інтересів: традиційні та інноваційні підходи у викладанні методичних дисциплін початкової школи, історія педагогіки та професійної підготовки майбутніх учителів.

 

 

 

Білявська Тетяна Миколаївна

сторінка НПП Білявської Т.М.

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти.

З 2001 року працює в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію й одержала ступінь кандидата філологічних наук. Тема наукового дослідження: Мовні питання на сторінках часопису «Зоря» (1880–1897 рр.). Викладає курси: методика навчання української мови, методика навчання літературного читання, українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова з практикумом. 

Коло наукових інтересів: методика викладання української мови у вищій школі, проблеми формування мовної грамотності у студентів нефілологічних спеціальностей, проблеми формування мовної компетентності  майбутніх учителів початкової школи. Стаж роботи у вищому навчальному закладі: 14 років.

 

 

 Бреславська Ганна Богданівна

сторінка НПП Бреславської Г.Б.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти. Доктор філософії у галузі освіти 

У 2004 р. закінчила Миколаївський державний університеті імені В. О. Сухомлинського. Отримала кваліфікацію: «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури. У 2013 р. закінчила Миколаївський національній університет імені В. О. Сухомлинського. Отримала кваліфікацію: «Організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, практичній психолог». З 2004 року працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського. У 2013 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Тема дисертації: «Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі».

 

 

Зубарова (Іванець) Наталія Володимирівна

сторінка НПП Зубарової (Іванець) Н.В.

Кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри початкової освіти.

Отримала вищу освіту у Миколаївському державному університеті імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Початкова освіта». Отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Вчитель української мови і літератури».
До роботи у МНУ працювала вчителем української мови і літератури, вчителем початкових класів у МЗОШ №1 ім. Олега Ольжича, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». У 2012 році брала участь у міському конкурсі «Нове ім’я» (І,ІІ,ІІІ етапи). У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з листопада 2012 року викладачем кафедри початкової освіти Інституту педагогічної освіти. Веде практичні заняття з курсів: «Дидактика», «Теорія і методика виховної роботи». У 2020 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи».

 

 

 

Прашук Світлана Миколаївна

сторінка НПП Паршук С.М.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти.

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Бєлінського, за розподілом працювала вчителем початкових класів гуманітарної гімназії № 2. З 2000 року працює викладачем на педагогічному факультеті.
Викладає курси МНОГ «Технології», МНОГ «Мови та літератури», керівник педагогічної практики зі спеціальності «Початкова освіта».

 

 

 

 

Тимченко Алла Анатоліївна

сторінка НПП Тимченко А.А.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти.

В Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює з 1997 року. У 2007 р. в Інституті вищої освіти НАПН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М. М. Грищенка (1900–1987 рр.)».
Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій:  Калабської В. С., захист – 11.12.2013 р.; Пиж Н.М., захист – 21.05.2014 р.;  Сінельнікової Н. О., захист – 14.10.2014 р.; Хоменко К.П., захист 08.06.2017; Тимчик М.П.  захист 23.12.2020 р.). Викладає курси: «Психодидактика», «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти», «Методика навчання інформатики в початковій школі». Коло наукових інтересів: дослідження історії становлення й розвитку школи та педагогічної науки в Україні; проблеми психодидактики;  впровадження інтерактивних технологій в підготовці майбутнього вчителя початкових класів.

 


Філімонова Тетяна Володимирівна

сторінка НПП Філімонової Т.В.

Кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри початкової освіти.

У 2011 році закінчила Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога. У 2012 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю: «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти. З 2015 по 2018 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. У листопаді 2018 року успішно закінчила навчання в аспірантурі, здала кандидатські іспити, пройшла передзахист дисертаційної роботи.
У Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського працює на посаді викладача кафедри початкової освіти з листопада 2018 року по завершенню аспірантури. Активно займається науковою роботою, послідовно і методично проводить наукові дослідження за темою дисертації, бере активну участь у  науково-практичних конференціях.  За темою дисертації опублікувала 21 наукову працю, з них 1 колективна монографія, 9 статей у фахових виданнях України (серед яких 1 стаття у фаховому науковому електронному виданні, 3 статті, які входять до науково метричних баз), 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні, 11 статей у збірках матеріалів науково-практичних конференціях (серед яких Словенська республіка, 2016; Грузія, 2017; Польща, 2017) та ін.

 

Рехтета Любов Олександрівна

сторінка НПП Рехтета Л.О.

кандидат педагогічних наук (2003), доцент кафедри 

        Стаж роботи – загальний – 41 років, науково-педагогічний – 29 років.

Освіта – Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Д.Белінського (1975-1979 рр.).  Фізико-математичний факультет.

Кваліфікація: «вчитель математики». У 2003 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізовані вченій раді в Інституті проблем виховання АПН України зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності». Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Корпоративна культура керівника соціальної сфери», «Культура праці працівника соціальної сфери», «Соціальна робота в зарубіжних країнах», «Математика» для спеціальності початкова освіта.

Коло наукових інтересів: громадянське виховання здобувачів освіти, логіко-математична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, до формування культури здорового способу життя здобувачів початкової освіти.

Автор понад 40 наукових праць у галузі логіко-математичної підготовки студентів, здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, громадянського виховання здобувачів освіти.

Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005). Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2016).

Контактна інформація: Електронна адреса: rekhtetalo@gmail.com