Історія кафедри (ПІО)

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти є загальноуніверситетською і входить в структуру факультету педагогічної та соціальної освіти. Мета діяльності кафедри полягає в якісній організації освітнього процесу, спрямованого на гармонійний розвиток особистості фахівця. Кафедра орієнтована на оволодіння студентами психолого-педагогічними знаннями, спеціальними та фаховими компетенціями в системі професійної та інклюзивної освіти, професійно-важливими якостями, моральними та естетичними цінностями.

У своїй діяльності кафедра керується Статутом МНУ імені В. О. Сухомлинського, Положенням про кафедру педагогіки та інклюзивної освіти, інструктивними листами Міністерства науки і освіти України, наказами ректора та деканату.

Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор А.І. Яблонський. Відповідно до кадрового розподілу на початок 2020-21 н. р. на кафедрі працює 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач.

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку діяльність відповідно до загального плану роботи кафедри та університету. Наукова тема кафедри: «Освіта ХХІ століття: теорія і практика в контексті гуманізму Василя Сухомлинського».

Викладацький склад кафедри забезпечує викладання профільних дисциплін («Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Психологія», «Університетські студії», «Інклюзивна освіта», «Педагогічна творчість» та дисципліни вільного вибору студентів) на п’яти факультетах університету в межах освітніх програм із підготовки бакалаврів та магістрів за педагогічними та суміжними спеціальностями.