Накази і положення МОН України

Закон України Про вищу освіту (2014)

Перелік наукових фахових видань для публікації результатів дисерт.робот 2020

Постанова КМУ Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Постанова КМУ Про присудження ступеня доктора філософії (2019)

Наказ МОН-Про затвердження вимог до оформлення дисертацій

Наказ МОН Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ МОН Про затвердження порядку присвоєння вчених звань

Лист МОН Про врегулювання питань про присудження наукових ступенів

Лист МОН Про відпов-ть спец. вч.рад за прийняття рішень про присудження наукових установ

Лист МОН Вимоги про опублікування результатів дисертацій