Відкрите заняття доц. Тимченко А.А.

Відповідно до  плану проведення відкритих занять викладачів кафедри початкової та дошкільної освіти 14 листопада 2023 року, доцентом кафедри проведено показове заняття з дисципліни «Педагогічна деонтологія» зі студентами 548 групи спеціальності 013 Початкова освіта. Тема заняття: «Деонтологічні основи міжособистісної взаємодії в контексті професійної діяльності педагога» на платформі  ZOOM. У межах заняття ґрунтовно висвітлено основні теоретичні положення з теми, розглянуто у деонтологічному контексті педагогічну взаємодію з колегами, з батьками учнів (вихованців),  вимоги до вербального та невербального спілкування, проаналізовано основні види педагогічного та психологічного впливу використовуючи власний досвід.

У ході заняття було використано інтерактивні та інформаційні технології  для організації взаємозв’язку:  інтерактивну дошку jamboard, методи критичого мислення. Заняття проведено на високому науково-методичному рівні, з використанням наочності та комп’ютерної техніки, відповідає сучасному рівню розвитку науки,  та характеризується інформативністю, науковою проблемністю, наявністю узагальнень, які надали заняттю наукову переконливість і сувору доведеність; високий рівень засвоєння матеріалу, інтерес та активна участь студентів у обговоренні проблемних питань з використанням методів критичниго мислення (Фішбоун, Кубик Блума).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *