Готовність кафедри початкової освіти до другого семестру 2018-2019 н.р. в умовах Нової української школи

Кафедра початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти готова до проведення освітнього процесу у другому семестрі 2018-2019 н.р. Відповідно до вимог Нової української школи створено навчальну лабораторію з методик початкової освіти. Лабораторія-клас (ауд. 01.408) є допоміжним методичним кабінетом при кафедрі початкової освіти у складі факультету дошкільної та початкової освіти. Метою діяльності класу є методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи за освітніми галузями, висвітленими в Державному стандарті початкової освіти і типових та варіативних програмах початкової освіти.

У лабораторії-класі імітовано освітнє середовище класу для здобувачів початкової освіти відповідно до вимог Нової української школи. Це дає змогу студентам спеціальності 013 Початкова освіта швидше адаптуватися до безпосередньої практичної діяльності.

Методисти лабораторії-класу постійно проводять заходи щодо підвищення професійного рівня нинішніх та майбутніх фахівців початкової освіти. Робота проводиться зі студентами денної форми навчання, зі студентами вчителями-практиками заочної форми навчання, а також з магістрантами. З часу відкриття лабораторії були проведені консультації для студентів, майстер-класи, методичні семінари, воркшопи, круглі столи з питань впровадження в практику Нової української школи інтегрованої особистісно-орієнтованої технології навчання здобувачів початкової освіти (автор – С. Якименко). Важливий аспект ставиться на формуванні сильної та здорової мотивації майбутніх фахівців до професійної діяльності. Також актуальною є тема педагогіки партнерства, яка є вимогою концепції Нової української школи. Модератори лабораторії навчають майбутніх фахівців створювати таке освітнє середовище, де присутня тісна й плідна співпраця між учителем, учнем і батьками, які є рівноправними учасниками освітнього процесу.

Викладачами кафедри підготовлено навчально-методичні посібники та методичні рекомендації для проведення лекційних та практичних занять зі студентами спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта».

 

Прес-центр факультету дошкільної та початкової освіти

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *