Відкрита лекція доц.Марущак В.С.

18 квітня 2019 року вібдулася відкрита лекція для студентів 1 курсу спеціальності «Початкова освіта», яку прочитала доцент кафедри початкової освіти Марущак В.С.. Тема лекції «Словостполучення і речення як основні одиниці систексису. Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення». 

Структура лекції відрізняється логічністю, послідовністю, методично вивіреною побудовою. Навчальний матеріал має науковий характер, чітко простежується професійно-педагогічна спрямованість. Вдало побудована презентація дозволила викладачеві подати інформаційну основу лекції відповідно до сучасних досягнень науки. Майстерне володіння методикою викладання та змістом навчальної лекції, що яскраво продемонструвала Валентина Степанівна, сприяло активності аудиторії впродовж заняття. Основний метод – лекція; допоміжні – дискусія, бесіда, розповідь, пояснення, проблемний виклад матеріалу. Заняття відповідає вимогам вузівської лекції і відзначається високим науково-методичним рівнем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *