Відкрита інтерактивна лекція (із застосуванням техніки зворотного зв’язку) доцента Михальченко Н.В.

29 травня 2019 року доктором філософії в галузі соціальних і поведінкових наук, доцентом кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Михальченко Н.В. було проведено відкриту інтерактивну лекцію (лекцію із застосуванням техніки зворотного зв’язку) з навчальної дисципліни «Патопсихологія та психологічне консультування» на тему: «Види психологічного консультування» для студентів 348 групи, напряму підготовки «Початкова освіта», факультету дошкільної та початкової освіти.

Викладач Михальченко Н.В. продемонструвала майстерне володіння методикою викладання інтерактивної лекції. Актуальність проведення лекційного  заняття визначена  сучасними тенденціями розвитку системи освіти; проблемами підготовки та діяльності вчителів початкових класів відповідно до вимог сучасної вищої освіти; проблемами професійної придатності та професійної компетентності вчителя початкової освіти відповідно до вимог нової української школи.

На інтерактивній лекції були реалізовані освітня функція:  оволодіння змістом навчального матеріалу на рівні теоретичного  досвіду і ознайомлення з новими досягненнями науки, усвідомлення  перспективи подальшого розвитку наукових пошуків; розвивальна функція: створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку особистості студента шляхом включення її в  активну розумову діяльність; виховна функція: формування  у майбутніх фахівців певні морально-духовні якості через зміст навчального матеріалу і організацію їх на конкретну пізнавальну діяльність,  сприяння  формуванню у студентів наукового світогляду, соціальної зрілості, громадянської відповідальності, естетичних почуттів, естетичної культури та працелюбності; організуюча функція: організація студентів на навчальну діяльність, мобілізація психолого-педагогічного спрямування на професійну діяльність.

Доцент Михальченко Н.В. використала під час проведення відкритої інтерактивної лекції різноманітні сучасні методи. Серед них,  методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: метод пояснення, метод розповіді, метод вступної бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди, метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне спостереження, метод вправи, метод тестування; методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу; методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. Вдалим підсумком навчального заняття був різнобарвний колаж з асоціаціями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *