Відкрите заняття ст.виклад.Тимченко А.А.

Згідно плану-графіка проведення відкритих занять викладачами кафедри початкової освіти факультету педагогічної та соціальної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 19 листопада 2020 р. ст.викладачем кафедри початкової освіти Тимченко А.А. було проведено  відкрите заняття з дисципліни «Психодидактика у початковій школі» для студентів-магістрантів 648 групи, спеціальності «Початкова освіта». Заняття проводилоя дистанційно онлайн на платформі Zoom. Студенти представили проєкти-презентації, а за допомогою методів розвитку критичного мислення фішбоун,  Кубик Блума дали відповіді на преблемні запитання. Заняття характеризувалася високим рівнем науковості та відповідності сучасному рівню розвитку науки,  інформативністю, науковою проблемністю, наявністю узагальнень, які надали заняттю наукову переконливість і сувору доведеність; високий рівень засвоєння матеріалу, інтерес та активна участь студентів у обговоренні проблемних питань.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *