Навчально-методичні комплекси дисциплін (ПтДП)

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ДИТЯЧА, ПЕДАГОГІЧНА)

НМКД_ СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ З ІСТОРІЄЮ ПСИХОЛОГІЇ

НМКД_ ПАТОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

НМКД_ ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

НМКД_ ПЕДАГОГІКА

НМКД_ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ

НМКД_ ПСИХОТЕРАПІЯ З ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЮ РОБОТОЮ

НМКД_ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

НМКД_ ЛОГОПСИХОЛОГІЯ

НМКД_ ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА З ПСИХОДІАГНОСТИКОЮ)

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ДИТЯЧА, ПЕДАГОГІЧНА)

НМКД ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НМКД_ ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА, ДОШКІЛЬНА, ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ)

НМКД_ СПЕЦ КУРС. МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

НМКД_ ПЕДАГОГІКА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ

НМКД_ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ДОШКІЛЬНИМ)

НМКД_ ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ТА ІХ ПОДОЛАННЯ

НМКД_ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧА (ЗФН)

НМКД_ РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ

НМКД_ ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

НМКД_ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВА ТА ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

НМКД_ ПСИХОЛОГІЯ