Показове практичне заняття з дисципліни «Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі» проведене к.пед.н., ст.викл. кафедри початкової та дошкільної освіти Філімоновою Т.В.

15 березня 2023 року к.пед.н., ст.викл. кафедри початкової та дошкільної освіти Філімоновою Т.В. проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі» зі студентами 448 групи спеціальності 013 Початкова освіта, тема «Ігрова діяльності на уроці «Я досліджую світ»: особливості організації та ризики».

В ході спільної роботи студенти розкрили значення гри у житті дитини, визначили сутність, завдання та функції гри, пригадали класифікацію ігор, розкрили специфіку використання дидактичних ігор на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ», провели аналіз підручників з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на предмет залучення дітей в ігрову діяльність.

Заняття проведено на високому науково-методичному рівні, з використанням наочності та комп’ютерної техніки, відповідає сучасному рівню розвитку науки, та характеризується інформативністю, науковою проблемністю, наявністю узагальнень, які надали заняттю наукову переконливість і сувору доведеність; високий рівень засвоєння матеріалу, інтерес та активна участь студентів у обговоренні проблемних питань з використанням інтерактивних методів навчання: вправа «Очікувані результати», керована дискусія, метод «Прес», метод «П’ять пальців».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *