Показове практичне заняття з дисципліни «Технології роботи гувернера» проведене к.пед.н., доцентом. кафедри початкової та дошкільної освіти Бреславською Г.Б.

14 березня 2023 року к.пед.н., доц. кафедри початкової та дошкільної освіти Бреславською Г.Б. проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Технології роботи гувернера» зі студентами 448 групи спеціальності 013 Початкова освіта, тема «Профілактика професійного вигорання  гувернера». На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри: зав. кафедри доктор педагогічних наук, професор Якименко С.І., к.п.н, доцент Тимченко А.А., к.п.н., доцент Паршук С.М., к.п.н., доцент Лісовська Т.А., к.п.н., ст.викладач Філімонова Т.В.

Практичне заняття було проведено дистанційно з використанням мультимедійних технологій.  В межах заняття було опрацьовано такі питання, як:феномен «професійного вигорання», прояв «професійного вигорання »у педагогічні діяльності , профілактика синдрому «професійного вигорання» у педагогів, методи гармонізації психофізичного стану та способи саморегуляції.

Позитивним аспектом заняття була постійна взаємодія педагога зі студентами як рівноправними партнерами, суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності. Постановкою проблемних питань, ознайомленням з темою, залученням студентів до діалогу, використанням доречної та вмотивованої кількості засобів активізації уваги студентів (риторичних питань, цікавих прикладів, влучних жартів), висловленням власних міркувань Ганна Богданівна стимулювала активність студентів, розвиток їх критичного, творчого мислення.

Заняття характеризувалася чіткою структурою, логічністю, доступністю та аргументованістю викладу матеріалу. На занятті були використані прийоми закріплення матеріалу – повторення, запитання на перевірку розуміння, засвоєння, підведення підсумків.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *