Методичний  вебінар  «Інноваційний  підхід  до освітнього  процесу  в  закладі  дошкільної  освіти».

3 квітня  2024 року  на  базі  кафедри  початкової  та  дошкільної  освіти  МНУ  ім. В. Сухомлинського,  в онлайн  режимі,  пройшов  методичний  вебінар  на  тему  «Інноваційний  підхід  до освітнього  процесу  в  закладі  дошкільної  освіти». Модератор  вебінару –   викладач кафедри  початкової  та  дошкільної  освіти  Голян Людмила  Павлівна. В  вебінарі  прийняли  участь  викладачі  вузу, студенти  п’ятого  та  третього  курсу  денної  та  заочної  форми  навчання.

  Модератор  провела  презентацію  освітньої  програми   для  дітей  старшого  дошкільного  віку  «Світ, в  якому  Я живу», яка  створена  авторським  колективом  під  керівництвом  професора  Якименко С.І. на  основі  науково-методичних  наробок інтегрованої  технології. Зміст  програми  науково  виважений та  відображає  сучасні  вимоги  до  дошкільної  освіти. В основу  Програми  покладено  особистісно-орієнтований, інтегрований, компетентнісний, діяльнісний  підхід  до  розвитку, виховання  та  навчання  дитини  старшого  дошкільного  віку.

    Програма  структурована  на  інтегрованому  підході, який  базується  на  об’єднанні  п’яти  сфер  життєдіяльності: Людина  і  природа, Людина  і суспільство, Людина  і  культура, Людина, наука  і  техніка, Людина  і  Всесвіт  (автор  ідеї – професор  Якименко С.І.). Особлива  відмінність  даної  Програми  полягає  в  тому, що  вона  реально  вирішує  проблему  неперервної  дошкільної  та  початкової  освіти  в  світлі  основних  концептуальних засад  Нової  української  школи. Дотримання  принципу  наступності  між  дошкіллям  та  початковою  школою, побудова  програми  за  авторською  інтегрованою  технологією  дає  можливість  сформувати  у  старших  дошкільників  якості, які  необхідні  для  оволодіння  навчальною діяльністю  в  школі. 

   Практична  частина  вебінару  структурована   засобами   інтерактивних  технологій, які  допомогли  активізувати  всіх  учасників  методичного  заходу.  Всі    ігри  та  вправи, які були  використані  в  ході  роботи,   допомогли  студентам  зрозуміти  сутність  інтегрованої  особистісно  орієнтованої  технології.  Учасники  вебінару  змогли  пересвідчитись  в  прогресивності  та  ефективності  інтегрованого  планування, яке  являється  механізмом  реалізації  програми,    синтезуючи матеріал та поєднуючи різні змістові модулі та їхні модульно-освітні лінії, зрозуміли   технологію  взаємопроникнення одного змістового модуля в інший, намагались  довести, що  інтегрований  підхід  до  організації  освітнього  процесу відображає  реалізацію  ідей  взаємозв’язку  і  взаємодії  в  будь-якому  з  його  компонентів  і  веде  до  підвищення  його  цілісності, висловлювали  свою  точку  зору  щодо  актуальності, переваг  та  труднощів  в  реалізації  інтегрованої  технології.  Найбільш  активними  учасниками  вебінару  виявились  студенти  5 курсу: Наталя Неділько, Любов Кадирова, Анна Баль, Аліна Рябоконєва, Вероніка Махіня та  інші.

 Вебінар  довів  пріоритетність  інноваційного  підходу  в  організації  освітнього  процесу  в  сучасному  закладі  дошкільної  освіти.

Відео методичний  вебінар  на  тему  «Інноваційний  підхід  до освітнього  процесу  в  закладі  дошкільної  освіти»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *