Засідання Секції 2. «Актуальні проблеми наступності та перспективності в забезпеченні дошкільної і початкової освіти в умовах Нової української школи»

17 травня 2024 року відбулося засідання Секції 2. «Актуальні проблеми наступності та перспективності в забезпеченні дошкільної і початкової освіти в умовах Нової української школи» в рамках ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука. Студентство. Сучасність. Незламність поступу української молоді».

Модераторка секції: Філімонова Тетяна Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри початкової та дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Секретарка секції: Шепітко Олена Володимирівна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, викладачка кафедри початкової та дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

До обговорення актуальних проблем дошкільної та початкової освіти долучились викладачі, здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Секція була представлена понад 125-ма актуальними темами з проблематики дошкільної та початкової освіти з різних регіонів України, зокрема: Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Бердянського державного педагогічного університету, Університет Григорія Сковороди в Переяславі та ін.

З доповідями виступили:

  1. Неведомова Т.С. РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ГІДНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (Науковий керівник: д.пед.н., проф. Якименко С.І.).
  2. Шпильова А.О. ПОРАДИ АЛЛИ БОГУШ ЩОДО ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛЮБОВІ ДО РІДНОГО СЛОВА (Науковий керівник: д.пед.н., проф. Трифонова О.С.).

 

  1. Коваль А.В. МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ 6-ГО Р.Ж. ДО ШКОЛИ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ АЛЛИ БОГУШ (Науковий керівник: д.пед.н., проф. Трифонова О.С.).
  2. Ніколаєва Ю.М. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА (Науковий керівник: к.пед.н., ст..викл. Філімонова Т.В.).
  3. Столяр Д.В. ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ (Науковий керівник: к.пед.н., ст..викл. Філімонова Т.В.)
  4. Наконечна В.Д. Сучасні підходи та аспекти впровадження інтерактивних педагогічних технологій в освітній процес початкової школи (Науковий керівник: д.пед.н., проф. Якименко С.І.).
  5. Любомська Н.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА (Науковий керівник: к.пед.н., викл. Дячук В.І.).
  6. Гречин А.Г. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ: НАСТУПНІСТЬ В РОБОТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (Науковий керівник: к.пед.н., ст.викл. Тесленко С.О.).
  7. Копійка Д.О. Дидактичні принципи запровадження дистанційної освіти як новітньої інформаційної технології (Науковий керівник: к.пед.н., доц. Тимченко А.А.).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *