Виховний захід «Національна самосвідомість: міф чи реальність»

9 січня 2019 року на факультеті дошкільної та початкової освіти відбувся виховний захід «Національна самосвідомість: міф чи реальність». Організатором заходу виступила доктор філософії в галузі освіти, ст.викл. кафедри початкової освіти Тимченко Алла Анатоліївна, а також студенти 448 групи спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета заходу: формувати патріотичні почуття студентів, розширити їх уявлення про національну гідність і самоповагу, як атрибутів національної самосвідомості; осмислення “когнітивного” ставлення до себе, до свого народу, своєї держави, історії, культури, мови; виховувати любов до національних традицій, до краси і гармонії навколишнього світу; повагу до старшого покоління, шанобливе ставлення до людей праці; почуття національної єдності та гордості; сприяти розвитку естетичного смаку та творчого мислення.

Під час заходу студенти мали можливість висловити власні думки та з’ясували, що національна свідомість ґрунтується на таких особливостях: мова, культура, спільна історія, менталітет, територія, економіка, політико-правові установи; чинниками формування українського світогляду є расові (біологічні); геопсихічні (вплив підсоння, краєвиду і характеру природи в України як цілості); історичні (спільність історичної долі народу); соціопсихічні (соціальна структура української суспільності, надмірне почуття індивідуалізму, маргінальні форми існування); культурно-морфічні (приналежність української культури до європейського культурного кола, периферійний характер цієї приналежності); глибинно психічні (комплекс меншовартості, окремі архетипи в колективному підсвідомому); провідна роль у прогресі формування національної свідомості відводиться національній школі, в якій закладаються знання про мову, історію, культуру, особливості національного світобачення, що в свою чергу сприяє формуванню національної самосвідомості.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *