В рамках роботи II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми» відбулася робота Секції № 2: «Втілення ідей Василя Сухомлинського з патріотичного виховання в освітньому просторі університету».

12 листопада в рамках роботи II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми» відбулася робота Секції № 2: «Втілення ідей Василя Сухомлинського з патріотичного виховання в освітньому просторі університету». У роботі секції заявлено 19 доповідей. Секція проводилася через платформу ZOOM.

Керівники секції: Соколовська О. С. к. пед. н., доцент кафедри дошкільної освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського, Дрозд О. В., керівник Науково-дослідного центру розвитку ідей Василя Сухомлинського. Секретар: Грубій Л. І., фахівець Науково-дослідного центру розвитку ідей Василя Сухомлинського.

Слід відзначити високий рівень наукової новизни та практичної значущості досліджень, які представлені в доповідях учасників секції: к. пед. н., доц. Філімонової Т.В., Тимченко А.А., Дрозд О.В. Цікавою та змістовною була доповідь студентки Богачук К.

За результатами роботи секції ухвалено: відмітити значний інтерес науково-педагогічних працівників і студентської прогресивної молоді до обговорення теоретичних поглядів і практичного досвіду В.О. Сухомлинського з проблем військово-патріотичного виховання особистості, які найбільш повно відповідають вимогам сучасності, сприяють поглибленню патріотичної спрямованості освітнього процесу, громадянського виховання особистості, зокрема,  в ході реалізації концепції Нової української школи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *