Відкрита лекція старшого викладача кафедри дошкільної освіти Курчатової А.В.

Згідно плану-графіка проведення відкритих лекцій викладачами кафедри дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 12 листопада 2020 року ст. викладач кафедри Курчатова А.В. провела відкриту лекцію з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» для студентів 418 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта, денної форми навчання

Тема лекції: Планування та облік роботи з розвитку математичних уявлень у дітей в ЗДО.. На лекції були присутні: завідувач кафедри, професор Рогальська Н.В., професор Трифонова О.С., доценти Соколовська О.С., Лісовська Т.А. викладачі Тесленко С.О., Супрунова О.О.. На занятті студенти були добре організовані, що дозволило лектору дати чіткі орієнтири по темі в наступній логічній послідовності:

Планування і засвоєння початкових математичних знань і вмінь у дітей різних вікових груп ЗДО.

Заняття з формування початкових математичних понять у дітей в ЗДО.

Зміст, чіткість структури лекції, застосування прийомів підтримки уваги – все це активізувало мислення і працездатність, сприяло встановленню педагогічного контакту, викликало у студентів емоційний відгук, формувало інтерес до предмету.

Лекція носила проблемний характер. В ході розкриття теоретичного  матеріалу лектор створював перед студентами послідовність проблемних ситуацій і досягав їх максимально самостійного вирішення через активну взаємодію всіх суб’єктів навчального процесу. Оптимальність рівня проблемності дозволила Курчатовій А.В.. включити в обговорення студентів, створити атмосферу однодумців і вселити впевненість студентів в здатності вирішувати багато навчальних проблем.

У лекції застосовувалася техніка зворотного зв’язку. Анжеліка Віталіївна задавала питання аудиторії після і спочатку кожного логічного ряду лекції. Це дозволяло їй закріплювати знання студентів, перевіряти засвоєне, діагностику інтелекту і інші психологічні особливості студентської аудиторії.

За змістом, прочитана лекція, характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті і переконливістю викладу. Теоретичні узагальнення, супроводжувані ілюстративними матеріалами, фактами, прикладами, емоційне забарвлення лекції, які поєднувалися з глибоким науковим змістом, створювали єднання думки, слова і сприйняття студентами, а використання різних методів композиції в лекції дало можливість зробити її оригінальною, що  демонструвало  вплив на свідомість  студентів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *