Якість освіти через комунікацію зі стейкхолдерами

На факультеті педагогічної та соціальної освіти відбулася зустріч гарантів освітніх програм (професр Трифонова О.С., доцент Лісовська Т.А.) зі стейкхолдерами в рамках продовженя тісної співпраці. Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів, щодо удосконалення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта», за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти першого та другого рівня навчання.

У заході прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери завідувачі та методисти міста Миколаєва та Миколаївської області.

Професор Рогальська Н.В. привітала усіх учасників засідання та ознайомив із сучасними вимогами до підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема, було наголошено на освітніх компонентах, які сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей, які допомагають досягти необхідних результатів навчання.

Курчатова А.В. відповідальна за проходження практики на спеціальності Дошкільна освіта окреслила процес взаємодії зацікавлених сторін: держави, освіти і стейкхолдерів в межах спеціальності, що реалізується через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії:

  • ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при розробці освітніх програм та навчальних планів в межах спеціальностей факультету;
  • залучення зовнішніх стейкхолдерів до освітнього процесу;
  • складення договорів на проведення стажування викладачів метою підвищення кваліфікації;
  • проведення всіх видів навчальних та виробничих практик, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти;
  • реалізація дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді;
  • участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації;
  • забезпечення академічної доброчесності.

У ході виступів та обговорення зазначався високий потенціал освітніх програм, різноманіття та цільова спрямованість відповідно до галузі. Учасники зустрічі говорили, про те, що освітні програми дозволяють підготувати як майбутнього фахівця з універсальними базовими теоретичними знаннями, так і про те, що випускники спеціальності отримують фахові компетентності. Дана зустріч слугуватиме основою для вдосконалення змісту та якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого та другого рівня навчання за освітньо-професійними програмами «Дошкільна освіта», факультету педагогічної та соціальної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *