Підсумкова конференція з виробничої практики студентів IV курсу спеціальності 231 Соціальна робота

18 травня 2021 року  на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи відбулася підсумкова конференція з виробничої практики студентів IV курсу спеціальності 231 Соціальна робота. Виробнича практика є найважливішим компонентом і складовою частиною освітнього процесу. Цей вид практики спрямований  на вироблення у майбутніх фахівців із соціальної роботи умінь і навичок практичної діяльності в установах соціальної сфери, потреби у безперервній самоосвіті; допомогу студентам в оволодінні сучасними технологіями соціальної роботи; формування дослідницького підходу до професійної діяльності, вироблення гнучкості випускників у  адаптації до нового соціального середовища. У свої звітах студенти розповіли про організацію діяльності установ соціального захисту населення, особливості роботи із категоріями груп ризику, сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, із  дітьми з особливими потребами у закладах корекційно-реабілітаційного спрямування. У ході підсумкової конференції висвітлювалися питання за змістом організації практики, відбувався обмін враженнями, отриманими знаннями, обговорювалися досягнення і проблеми, що виникли під час проходження практики. Обов’язковим елементом підсумкової конференції були презентації, фотографії, інші матеріали, що ілюстрували найбільш значущі фрагменти практики.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *