Відкрита лекція доктора педагогічних наук, професора Трифонової Олени Сергіївни

06 лютого 2019 року доктором педагогічних наук, професором Трифоновою Оленою Сергіївною було проведено відкриту лекцію для студентів 248 групи спеціальності «Початкова освіта», спеціалізація «Дошкільна освіта» з навчальної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика». Упродовж лекції з теми «Мовлення в контексті дитячого розвитку» студенти збагатили свої знання щодо сутності понять: «дошкільна лінгводидактика», «мова», «мовлення», «мовленнєва діяльність», «навчально-мовленнєва діяльність», структури і видів мовленнєвої діяльності дітей. Особливу увагу було звернено на науковий доробок академіка НАПН України Богуш Алли Михайлівни, як фундатора української дошкільної лінгводидактики, презентовано її наукову школу — дослідження кандидатів і докторів наук, предметом яких виступив розвиток мовлення дітей. За допомогою презентації студентів було ознайомлено з історією становлення вітчизняної дошкільної лінгводидактики, її періодизацією, в процесі розкриття якої акцентувалось на пріоритетній ролі рідної мови у становленні патріота своєї держави.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *