Дисципліни (ПІО)

Дитяча література_навчальна

НП Методика виховної роботи

НП Освітні технології

НП Основи консультування

НП Пiдготовка молодi до СЖ та ВБ 1 курс вибіркова

НП ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

НП ПЕДАГОГІКА

НП Педагогічна творчість

НП Психологічні теорії особистості

НП Психологія професійного вигорання

НП Реабілітаційна педагогіка

НП Теорія і практика управління навчальним закладом

НП Університетські студії

НП Юридична психологія

РП Дитяча література

РП Методика виховної роботи

РП Освітні технології

РП Основи консультування

РП Пiдготовка молодi до СЖ та ВБ 1 курс вибіркова

РП ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

РП ПЕДАГОГІКА

РП Педагогічна творчість

РП Психологічні теорії особистості

РП Психологія професійного вигорання

РП РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

РП ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

РП Університетські студії

РП Юридична психологія

 

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

ДИСЦИПЛІНА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА_ АВТОР ДРОЗД.О.В.

НП Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні

Психологія міжособистісних стосунків. Анотація

 

2. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ ДИСЦИПЛІН 

ІІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОТЕРАПІЯ 4 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ДО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОТЕРАПІЯ 3 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗНЗ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЛОГОПСИХОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПЕДАГОГІКА 2 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА З ОСНОВАМИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ (ПЕДАГОГІЧНА)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 1 КУРС ІНОЗ.ФІЛОЛ.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 1 КУРС БІОЛОГИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 1 КУРС ІНОЗ. ФІЛОЛ.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 2 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ 3 КУРС

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПСИХОЛОГІЯ КРИЗОВА ТА ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ пАТОПСИХОЛОГІЯ 4 курс ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ 7 курс

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПАТОПСИХОЛОГІЯ 4 курс